Posts in tag

angajare


Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultat superior în cadrul Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale. Candidații trebuie să aibă studii de licență în drept, IT, administrație publică sau economie.  Sarcini de bază: 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale; …

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării angajează consultant superior al secției juridice din cadrul Direcției management instituțional. Scopul general al funcţiei: Asigurarea asistenţei juridice a activității ministerului, efectuarea lucrărilor ce țin de perfecționarea legislației în domeniu, precum și îmbunătățirea calității proiectelor de acte normative. Sarcinile de bază: 1. Efectuarea expertizei juridice actelor normative și celor administrative și …

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului angajează consultant superior al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, care va avea următoarele sarcini:  Contribuirea la elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul agriculturii, mediului, dezvoltării regionale; Cooperarea cu organizațiile internaționale, partenerii de dezvoltare și cu autoritățile altor state. Sarcinile de bază; Coordonarea procesului de atragere a …

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor angajează un specialist principal în cadrul Direcţiei juridice. Scopul general al funcţiei: Controlul asupra respectării actelor legislative și normative ce conțin norme în domeniul de activitate a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum și în instituțiile subordonate acesteia. Sarcinile de bază: – Asigurarea activităților de protecție și prevenire a riscurilor profesionale …

Banca Națională a Moldovei angajează un economist principal cu funcția de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime pentru toți candidații: 1) Studii şi experiență: –        Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; –        Experiență …

Inspectoratul Naţional de Investigaţii angajează un contabil-șef, care va avea următoarele sarcini de serviciu: Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii; Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare; Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare; Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanţei; Întocmește şi prezentă rapoartele financiare trimestriale …

UNDP Moldova angajează un coordonator în cadrul unui proiect de susținere și consolidare a participării politice a femeilor și a tinerilor din comunitățile minorităților naționale. Cerințele angajatorului pentru potențialii candidați: Studii de licență în științe politice, sociologie, relații internaționale, economie internațională, drept, administrație publică sau alte științe sociale conexe; Minim 3 ani de experiență de lucru în …

Devio managr într-o clinică stomatologică din Chișinău, dacă întrunești următoarele cerințe ale angajatorului: – Studii superioare finalizate; – Abilități de organizare și planificare a propriei activități; – Cunoașterea sistemului de operare Microsoft Office, Windows; – Capacitate crescută de înțelegere și ascultare; – Capacitatea de a redacta rapoarte, de a sintetiza și clarifica informațiile; – Personalitate …

Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova angajează tineri motivați, creativi și dornici de a-și valorifica potențialul alături de o echipă prietenoasă și nerăbdătoare să te cunoască. RNCLTM este o organizație a tinerilor, constituită din consiliile locale ale tinerilor de nivel raional/municipal, promovând participarea tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional, …

Redacția Moldova.org este în căutarea unui/ei jurnalist/e pe o perioadă de 9 luni, cu posibilitate de prelungire a colaborării. Echipa Moldova.org își dorește alături o persoană cu spirit de inițiativă, curioasă, bună cunoscătoare a realităților socio-politice din Republica Moldova și prietenă cu limba română. Alături de jurnaliștii Moldova.org, cel/cea selctat/ă va realiza știri, reportaje scrise, dar și …