JOB// Ministerul Agriculturii angajează un consultant cu studii în drept, administrație publică sau economie

angajare, ministerul agriculturii, job,

Foto simbol: bdokz.com

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului angajează consultant superior al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, care va avea următoarele sarcini: 

 • Contribuirea la elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul agriculturii, mediului, dezvoltării regionale;
 • Cooperarea cu organizațiile internaționale, partenerii de dezvoltare și cu autoritățile altor state.
  Sarcinile de bază;
 • Coordonarea procesului de atragere a asistenței externe în domeniile de competență a Ministerului și dezvoltarea colaborării internaționale;
 • Coordonarea procesului de planificare a politicilor publice în domeniile de competență ale   Ministerului;
 • Identificarea şi organizarea cooperării cu potenţialii investitori şi donatori pentru domeniile de activitate ale Ministerului;
 • Realizarea studiilor, analizelor, rapoartelor şi altor activităţi pentru determinarea activităţii eficiente a Direcţiei;
 • Analizarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniile relevante, elaborate de alte subdiviziuni structurale.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, administrației publice, financiar-bancar, economice;
 • Experienţă profesională: un an de experiență profesională în domeniile de activitate a direcției, în domeniul planificării strategice, planificării bugetare, managementului proiectelor;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1;
 • Abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
 • Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie: de la 4000 lei.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Nadejda Cristea;
Telefon: 0 22 20 45 83
E-mail: nadejda.cristea@madrm.gov.md
Adresa: sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Succes!

Previous Vino la o nouă dezbatere organizată de Debate Academy și expune-ți opinia vizavi de uniformele școlare
Next Training pentru lucrătorii din sectorul de tineret! Vei învăța cum să susții tinerii antreprenori
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *