JOB// Ai studii în economie sau drept? Angajează-te în calitate de auditor la Ministerul Justiției

ministerul justiției, joburi, angajare, auditor,

Foto simbol: humanengineers.com

Ministerul Justiției angajează un auditor intern cu studii în economie sau drept.

Scopul general al funcţiei este de a contribui la realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit.

Sarcini de bază:
– Efectuarea activităților de audit intern în cadrul Ministerului și în cadrul autorităților administrative din subordinea acestuia;
– Documentarea constatărilor rezultate din misiunile de audit în dosarele curente și permanente de audit în conformitate cu Standardele Naționale de Audit Intern;
– Elaborarea raportului de audit intern;
– Monitorizarea implementării recomandărilor din raportul de audit intern.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului sau științelor economice;
– Preferabil, experienţă profesională în domeniu;
– Cunoaşterea principiilor și tehnicilor contabile;
– Cunoașterea generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituțiile publice;
– Cunoaşterea limbii române;
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Power Point, Internet navigator.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului);
  • Copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
  • Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
  • Cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de pe pagina web a ministerului );
  • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului ).

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie: 3400 de lei.

Data-limită de depunere a documentelor: 16.07.2018.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Natalia Graur;
Telefon: 022-201483;
E-mail: natalia.graur@justice.gov.md;
Web site: www.justice.gov.md;
Adresa: str. 31 August 1989, nr.82.

Previous Toamna aceasta participă la cel de-al 13-a Forum economic al tinerilor lideri, care va avea loc în Polonia
Next „Împreună pentru viață!”, un eveniment dedicat Zilei internaţionale împotriva abuzului şi traficului de droguri

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *