JOB// Se caută un urbanist responsabil și cu spirit de inițiativă la Ministerul Economiei

job, urbanist, angajare, ministerul economiei

Foto simbol: puassets.s3.amazonaws.com

Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultant superior, Secția politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe.

Scopul general al funcţiei:
Promovarea politicii în domeniul urbanismului întru realizarea optimă a obiectivelor Ministerului.

Sarcini de bază:
– Monitorizarea implementării Legii condominiului în fondul locativ și Legii cu privire la locuințe în partea ce ține de gestionarea fondului locativ existent;
– Coordonarea și monitorizarea procesului de instituire a asociațiilor proprietarilor de locuințe în blocuri locative, precum și a asociațiilor de coproprietari în condominiu;
– Inițierea și elaborarea actelor legislative și normative ce determină baza juridică și organizatorică în domeniul atestării tehnico – profesionale a administratorilor asociațiilor în condominiu, precum și asigurarea avizării acestora;

Tip de angajare: pe o perioada determinată.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul urbanistic, economice, juridice și/sau administrare;
– Cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice;
– Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
– Experienţă profesională în domeniu minimum 1 an în domeniul construcțiilor, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoştinţe:
– Cunoaștrea legislaţiei și actelor normative în domeniu;
– Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniul urbanistic;
– Cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniul urbanistic, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
– Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);
– Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi:
– de lucru cu informația elaborare de politici, de acte legislative și normative, organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză a datelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;

Atitudini/comportamente: respect, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendințe spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare ;
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • CV-ul candidatului;

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie: 3600.

Data limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 17 iulie 2018, ora 16.00.

Notă: persoanele cu dizabilități, care întrunesc condițiile de participare la concurs sunt încurajate să aplice la concursul respectiv.

Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Angela Cociu, Aliona Dobrota;
Telefon: 022-250-693; 022-250-680;
E-mail: angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md;
Web site: mei.gov.md
Adresa poştală a MEI – mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, et.III. bir.361
MD2033.

Previous Oportunitate de dezovoltare pentru tinerii jurnaliști, într-un proiect comun dintre Moldova, Ucraina și Germania
Next Exchange Impact - workshop pentru tinerii antreprenori. Evenimentul va avea loc toamna aceasta, la Odessa
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *