Posts in tag

angajare


Centrul pentru Jurnalism Independent (CIJ) angajează un/o coordonator(oare) academic(ă) pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism (ȘSAJ)care are următoarele responsabilități: Planifică, pregătește și organizează activitățile de instruire, coordonează și monitorizează procesul de realizare a acestora; evaluează activitățile realizate, întocmește rapoarte; Ține evidența tuturor documentelor și a materialelor privind activitățile de instruire la ȘSAJ; Coordonează activitatea zilnică …

Comisia Electorală Centrală (CEC) angajează un specialist principal în cadrul Serviciului achiziții publice și logistică, care va îndeplini următoarele sarcini: Elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniul atribuit; Examinarea petiţiilor şi demersurilor persoanelor fizice sau juridice, precum şi a contestaţiilor parvenite, cu elaborarea proiectelor de hotărîri/scrisori. Identificarea și estimarea necesităților Comisiei pentru anul următor …

PNUD Moldova angajează un Coordonator programe/analist în domeniul bunei guvernări, al justiție și drepturilor omului. Coordonatorul de programe va fi responsabil de gestionarea programului PNUD în domeniul bunei guvernări, al justiției și drepturilor omului; va analiza tendințele politice, sociale și economice și va formula, gestiona și evalua activitățile programului, oferind servicii de consultanță privind creare politicilor …

Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultant superior, Secția politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe. Scopul general al funcţiei: Promovarea politicii în domeniul urbanismului întru realizarea optimă a obiectivelor Ministerului. Sarcini de bază: – Monitorizarea implementării Legii condominiului în fondul locativ și Legii cu privire la locuințe în partea ce ține de gestionarea …

Compania Wizzair recrutează însoțitori și însoțitoare de bord și organiează pe o preselecție la Chișinău.  Evenimentul va avea lc pe 10 iulie, la hotelul Jolly Alon, de la ora 9:00. Candidați trebuie să prezinte un CV actualizat, în limba engleză, la care să atașeze două fotografii diferite: una cu fața și alta tot corpul. Principalele …

Asociația HelpAge International angajează un Expert dezbateri publice, pentru perioada iulie – decembrie 2018, în cadrul proiectului ”Integrarea îmbătrînirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. Proiectul dat își propune să …

Compania juridică ”Cobzac & Partners” anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de jurist. La concursul de angajarea pot participa tinerii absolvenți (ciclului I și II 2018) a facultăților de Drept, care vor face față condițiilor expuse mai jos.  Responsabilități: * Redactarea actelor procedurale; * Elaborarea contractelor; * Studierea și analiza actelor normative, jurisprudenței, evaluarea constatărilor și …

Citybreak.md angajează un manager de turism motivat și încrezător în forțele proprii. Ce vei face: – Vei fi responsabil de deservirea clienților în turism; – Vei propune idei de dezvoltare a strategiei de vânzări și de creștere continuă a portofoliului de clienți; – Vei avea responsabilități de vânzare a serviciilor specifice agenției de turism; – …

Rețeaua de studiouri de fitness Evaśport angajează un manager relație clienți care să asigure o deservire excelentă a clienților actuali și să atragă noi clienți.  Principalele sarcini ale funcției: – Să realizezi prezentările sălii de sport pentru clienții potențiali; – Să oferi consultații și informații clienților cu privire la serviciile oferite de fitness-studiou și regulile după care …

Ministerul Justiției angajează un auditor intern cu studii în economie sau drept. Scopul general al funcţiei este de a contribui la realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit. Sarcini de bază: – Efectuarea activităților de audit intern în cadrul Ministerului și în cadrul autorităților administrative din subordinea acestuia; – Documentarea constatărilor rezultate din …