JOB// Ministerul Educației, Culturii și Cercetării angajează un jurist. Condițiile participării la concurs

Ministerul Educației, job, angajare

Foto simbol: robohub.org

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării angajează consultant superior al secției juridice din cadrul Direcției management instituțional.

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea asistenţei juridice a activității ministerului, efectuarea lucrărilor ce țin de perfecționarea legislației în domeniu, precum și îmbunătățirea calității proiectelor de acte normative.

Sarcinile de bază:
1. Efectuarea expertizei juridice actelor normative și celor administrative și vizarea contractelor ministerului și a instituţiilor din subordine;
2. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea legislației Republicii Moldova, participarea la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale;
3. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor ministerului în instanţele judecătoreşti şi alte organe;
4. Monitorizarea și coordonarea activității juridice a instituțiilor din subordine și acordarea suportului metodologic necesar;
5. Monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul combaterii corupției și asigurarea integrității.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare de licenţă/masterat sau echivalente în drept;
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, http://lex.justice.md/md/331023/);
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie:  3600 de lei.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Melenciuc Raisa;
Telefon: 0 22 233 320;
E-mail: melenciucraisa@gmail.com;
Web site: www.mecc.gov.md;
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale nr. 1.

Succes!

Previous Training pentru lucrătorii din sectorul de tineret! Vei învăța cum să susții tinerii antreprenori
Next Nu arunca lucrurile care s-au defectat! Vino la Repair Cafe #17 să le dai o nouă viață
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *