JOB// Ministerul Economiei angajează un specialist în IT, drept sau administrație publică

ministerul economiei, angajare, job, it, adminstrare publică, economie, drept

Foto simbol: blog.edinoepole.ru

Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultat superior în cadrul Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale. Candidații trebuie să aibă studii de licență în drept, IT, administrație publică sau economie. 

Sarcini de bază:
1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale;
2. Monitorizarea implementării documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale;
3. Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale parvenite spre examinare direcţiei;
4. Examinarea documentelor (cereri, petiții) parvenite în minister ce țin de domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniile: tehnologia informaţiei, dreptul, administrație publică, economie;
– Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
– Cunoașterea legislaţiei în vigoare şi a documentelor de politici ce ţin de domeniu;
– Cunoaşterea procesului de analiză, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici;
– Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1), cunoașterea limbii ruse (fluent);
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
– Abilităţi de elaborare a proiectelor de acte normative, documentelor de politici, de organizare, coordonare, prezentare;
– Abilităţi de planificare strategică, analiză şi sinteză, monitorizare, evaluare;
– Respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare;
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • CV-ul candidatului;
  • Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie: 3600 de lei.

Persoane  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Angela Cociu, Aliona Dobrota;
Telefon: 022-250-693; 022-250-680;
E-mail: angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md;
Web site: www.mei.gov.md;
Adresa: mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 , Casa Guvernului
MD 3033.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Vino în Parcul Valea Morilor la Art'n'Music Rush, să petreci o zi minunată de vară
Next Toamna aceasta participă la cel de-al 13-a Forum economic al tinerilor lideri, care va avea loc în Polonia
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *