Finanțare până la 50.000 € pentru proiectele din sectorul mass-media


finanțare pentru proiecte mass media

Fondul pentru Cooperare Locală (FLC) al Ambasadei Finlandei la București este un instrument de finanțare a proiectelor non-profit în Republica Moldova. FLC este orientat către actorii societății civile locale și mass-media independente pentru a realiza proiecte bine orientate, cu un scop clar și un rezultat durabil. 

Apelul pentru propunerea de proiect este acum deschis și va fi închis pe 27 februarie 2020, la ora locală 15:00 (GMT / UTC + 2).

FLC-ul Ambasadei Finlandei este un instrument de cooperare finlandeză pentru dezvoltare. FLC susține obiectivele și principiile politicii finlandeze de dezvoltare și domeniile prioritare. Acestea din urmă sunt:

 1. Drepturile și statutul femeilor și fetelor;
 2. Creșterea economiilor țărilor în curs de dezvoltare pentru a genera mai multe locuri de muncă, mijloace de trai și bunăstare;
 3. Societăți democratice și care funcționează mai bine;
 4. Securitatea alimentară, accesul la apă și energie, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Proiectele finanțate din FLC ar trebui să fie în conformitate cu aceste domenii prioritare.

În plus, proiectele ar trebui implementate cu abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta înseamnă că drepturile omului sunt sistematic integrate în mijloacele și obiectivele proiectelor susținute de FLC.

Ambasada apreciază, de asemenea, proiecte care sunt în conformitate cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Criterii de eligibilitate pentru parteneriatul FLC:

Anul acesta, apelul pentru propuneri de proiecte caută proiecte în sectorul mass-media care să contribuie la următoarele domenii prioritare ale programului FLC al Ambasadei:

 1. Sprijin pentru libertatea de exprimare, diversitatea media și consolidarea capacităților, inclusiv:
 •  promovarea transparenței și accesul la informații;
 •  îmbunătățirea gândirii critice și a alfabetizării mediatice (rezistență la dezinformare);
 •  promovarea jurnalismului de investigație;
 •  îmbunătățirea consolidării capacității mass-media independente.
 1. Sprijin pentru educația ecologică și climatică prin platforme media , inclusiv:
 • promovarea educației pentru mediu și climă în mijloacele media (online, TV sau presa scrisă);
 • creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la provocările de mediu/climă și promovarea schimbării comportamentului și a modului de gândire ecologic;
 • îmbunătățirea consolidării capacității mass-media și a cooperării cu organizațiile de mediu.

Finanțarea va varia între 20.000 € – 50.000 €. Durata proiectului este limitată până la un an. Ambasada Finlandei are un buget total de 90 000 EUR pentru proiectele selectate în 2020. Maxim 2 – 4 proiecte vor fi selectate în urma acestui apel.

Partenerii eligibili pentru FLC includ organizații neguvernamentale înregistrate legal și companii de media din Republica Moldova, ale căror obiective și activități ale proiectului sunt în conformitate cu domeniile prioritare ale Ambasadei și care au experiență relevantă și solidă în implementarea de proiecte similare.

Proiectele propuse ar trebui să fie durabile, să ajungă la o populație mare (directă și indirectă) și să aibă potențial de impact și replicabilitate largă.

Organizațiile / companiile, care depun o propunere de proiect pentru finanțare, sunt invitate să aplice elemente cheie ale politicii de dezvoltare finlandeză și standardelor de calitate, și anume Managementul bazat pe rezultate (RBM), Abordarea bazată pe drepturile omului pentru dezvoltare (HRBA) și Obiective transversale (CCO) în proiectul lor planuri. Ele reprezintă o parte importantă a criteriilor de selecție pentru aplicațiile FLC.

Ambasada priorită propunerile de proiecte care nu sunt finanțate integral de către donator; organizația / compania trebuie să-și arate capacitatea de a desfășura activități de zi cu zi.

Proiectele sunt ținta principală a FLC. Fondul poate fi utilizat pentru finanțarea de bază numai în cazuri speciale și bine argumentate.

Cum să te înscrii?

Data limită pentru depunerea cererilor este joi, 27 februarie 2020, la 15:00 (UTC +2). 

Informațiile relevante cu privire la proiectul propus ar trebui furnizate completând formularul de cerere al Ambasadei. 

Doar cererile complete, semnate și datate vor fi luate în considerare. Propunerea de proiect și anexele trebuie prezentate în limba engleză.

Vă rugăm să găsiți formularul de cerere, precum și informații suplimentare despre procedurile de solicitare a FLC din următoarele link-uri:

Formular de cerere + anexe.

Ghid pentru organizațiile partenere.

Aplicațiile și eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail la proiect.buk@formin.fi

Vă rugăm să rețineți că cererile fără semnătură și dată nu vor fi acceptate.

Evaluarea cererilor, listarea rapidă și procesul de selecție vor avea loc în martie și aprilie 2020.

Răspunsurile tuturor solicitanților, inclusiv acceptate și respinse, vor fi trimise cel mai târziu în mai 2020.

Lista proiectelor acceptate va fi publicată pe site-ul Ambasadei. Cea mai timpurie dată pentru un proiect este estimată a fi iunie 2020.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

Cunoaște mai multe oferte favorabile pentru tine și organizația ta, urmărind pagina noastră, youth.md.

Previous Vino la un eveniment și află mai multe despre înconjurul lumii
Next Cariere de succes: Go International in Music Industry - împărtăşeşte-ţi experienţa
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *