JOB// Se caută doi inspectori în Secţia Analiză Operaţională a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Job, inspectori, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, angajare

Foto simbol: cdn.forconstructionpros.com

Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor angajează  doi inspectori în Secţia Analiză Operaţională. 

Domeniu de activitate:
Afaceri interne, Contabilitate, Audit, Finanțe, Economie.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei

Scopul general al funcţiei: 
Primirea, înregistrarea, analizarea, prelucrarea şi diseminarea  informaţiilor privind activităţile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului, prezentate de entităţile raportoare, precum şi altă informaţie relevantă obţinută în temeiul prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.

Sarcinile de bază:
– Primirea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor privind tranzacţiile suspecte, limitate şi cu numerar prezentate de entităţile raportoare, în temeiul prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;
– Elaborarea notelor şi rapoartelor analitice în conformitate cu instrucţiunile interne;
– Efectuarea investigaţiilor financiare a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, cu acumularea informaţiilor din bazele de date disponibile, solicitarea informaţiilor de la entităţile raportoare, inclusiv a documentelor confirmative de la subiecţii investigaţiilor, în limitele competenţei;
– Sesizarea organelor de drept competente imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanţarea terorismului sau la alte infracţiuni ce s-au soldat cu obţinerea bunurilor ilicite, precum şi Serviciul Informaţii şi Securitate în partea ce ţine de finanţarea terorismului;
– Pregătirea materialelor respective pentru aplicarea măsurilor asiguratorii în privinţa tranzacţiilor sau activităţilor suspecte de spălare a banilor, altor infracţiuni asociate acestora şi finanţare a terorismului. Pregăteşte materialele respective în vederea înaintării demersului în instanţa de judecată cu privire la prelungirea măsurilor asiguratorii

Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic sau juridic;

– 2 ani de experienţă profesională în cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, în sistemul financiar –bancar, nebancar sau profesii de specialitate.

Cunoştinţe:
– Cunoaşterea legislaţiei naţionale domeniul prevenirii şi combaterea  spălării banilor şi finanţării terorismului, a domeniului fiscal, financiar-bancar, nebancar şi profesii de specialitate;
– cunoaşterea limbilor străine;
– cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet Explorer etc.
– operarea cu baze de date specializate şi programe analitice de specialitate;

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, adoptarea deciziilor, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare autoinstruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de cetăţeni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  • Copia buletinului de identitate;
  • Certificat medical;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare la concurs completat şi semnat olograf;
  • Copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  •  1 foto 3 x 4.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal.

office@spcsb.gov.md
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă.
Telefoane de contact: 257-243, 257-274.

Data-limită de depunere a documentelor: 24.05.2018.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Lilia Ţaran. Telefon: 022 257 274; e-mail: office@spcsb.gov.md.

Succes!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Concurs de eseuri: „Generația Marii Uniri – personalități, demnitari și martiri”. Premiul mare este de 3000 de roni
Next În Moldova, inovația e la ea acasă! FabLab Chișinău – o rampă de lansare pentru tinerii pasionați de tehnologii, creație și antreprenoriat
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seven + 1 =