JOB// Agenția Națională pentru Sănătate Publică angajează 3 specialiștii cu studii în economie, contabilitate sau finanțe

economie, contabilitate, finanțe, agenția națională pentru sănătate publică, angajare

Foto simbol: ellieroscher.com

Agenția Națională pentru Sănătate Publică angajează trei specialiști în cadrul Direcției financiare. Candidații trebuie să aibă studii superioare în unul dintre domeniile: economie, contabilitate sau finanțe.

 • Atribuțiile de bază:
  Participarea la planificarea/modificarea bugetului, generalizarea informațiilor referitor la planificarea bugetelor pe subdiviziuni;
 • Efectuarea analizei pentru tipuri de cheltuieli și determinarea resurselor economisite pe fiecare segment;
 • Planificarea/modificarea bugetului conform limitelor de alocații financiare și distribuirea pentru achiziții publice;
 • Participarea la elaborarea tarifelor pentru prestarea serviciilor în domeniul sănătății publice;
 • Participarea la întocmirea listelor de tarifare și schemelor de încadrare a personalului
 • Ținerea evidenței cheltuielilor de personal;
 • Participarea la întocmirea rapoartelor financiare, statistice, precum și alte rapoarte ale instituției.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare în economie, contabilitate sau finanțe;
– 1 an de experiență profesională în domeniu;
– Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Execel, Power Point).

Documente ce urmează a fi prezentate::

 • Copia buletinului de identitate;
 • Certificat medical;
 • Cazier juridic;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Formularul de participare (conform modelului www.ansp.md/index.php/category/posturi-vacante);
 • CV-ul (conform modelului Europass);
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  – Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
  – Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului www.ansp.md/index.php/category/posturi-vacante). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Cristina Magu-Spînu;
Telefon: 0 22 574-565;
E-mail: cristina.magu-spinu@ansp.md;
Web site: www.ansp.md;
Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. IV, bir. 405;

Tip de angajare: pe perioada nedeterminată.

Data-limită de depunere a documentelor: 24.07.2018.

Previous Proiectul care își propune să pregătească o nouă generație de profesori de limbă engleză. Cum poți participa
Next Sâmbătă începe festivalul de muzică clasică Moldo Crescendo 2018. Vino la concertul de deschidere

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *