Posts in tag

economie


Concluzii ale studiului Generații și Gen// În cadrul studiului au fost colectate informații despre viața de familie, egalitatea de gen, relațiile dintre parteneri, numărul dorit de copii, planificarea familială, dialogul intergenerațional, echilibrul dintre muncă și familie, intenția de a emigra, bunăstarea economică și cea socială, aprecierea sănătății și alte laturi ale vieții oamenilor. Potențialul analitic …

Fiecare dintre noi este diferit prin propriile pasiuni, interese și abilități native. Un lucru însă este comun tuturor: Suntem creatorii propriei realități, a cărei abundență depinde de modul în care gestionăm viața, inclusiv propriul buget. În Republica Moldova, educația financiară este un subiect abstract, care nu stârneşte interesul majorității cetățenilor. Conform spuselor Danielei Secinschii, trainer …

Pe data de 23 iulie 2022, Clubul de Turism și Ecologie al Ligii Naționale a Tineretului din Moldova va organiza Conferința Științifică: ”Influența Turismului și a Ecologiei ca factori principali de dezvoltare a economiei naționale”. Pentru a participa, trebuie să realizezi o prezentare, PPT, cu privire la genericul conferinței, care să dureze cel mult 8 …

„Moldova – destinație de relocare și soluție pentru lanțul de aprovizionare regională” este genericul evenimentului Moldova Business Week 2022. Evenimentul are scopul de a reuni factori decizionali, experți din țară și de peste hotare, pentru a identifica cele mai bune oportunități și soluții pentru repoziționarea Republicii Moldova la nivel internațional. Moldova Business Week 2022 se …

PRIAevents, împreună cu Consiliului Concurentei Republica Moldova, organizează conferința PRIA COMPETITION MOLDOVA – eveniment care va reuni toate sectoarele economiei direct interesate din Republica Moldova –  IT, industrie, sănătate și farmaceutice, financiar – bancar, asigurări, retail, energie, telecom, auto, mediu, juridic, agricultură, construcții și real estate, servicii și nu numai. Evenimentul va fi transmis și online. Când?27 aprilie 2022, de la 9:30. …

Utilizarea și navigarea pe Internet a devenit o tradiție zilnică pentru o bună parte din noi. Cu toate acestea, pierdem o groază de timp pe lucruri inutile, care ne amuză sau distrează, dar nu și ne educă. Astfel vă recomandăm să urmăriți unul dintre cei mai importanți Influenceri pe tema antreprenoriatului, cel care este cunoscut atât în Occident cât și în Orient și care vă poate explica ce este educația financiară, Dan Lok.

Economia Republicii Moldova a fost profund afectată de pandemia Covid-19, în egală măsură sau ba dimpotrivă, chiar mai mult în comparație cu alte state. Reluarea activităților economice a fost destul de complicată, în special pentru o țară vulnerabilă ca a noastră. Moderatorul webinar-ului va fi Dorin Gora, curatorul Global Shapers Chisinau Hub. Invitații la eveniment vor fi …

Toamna aceasta, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) organizează Conferința Știinșifică „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. La eveniment sunt invitați să participe cercetători din întreaga lume, preocupaţi de competitivitate şi inovare, care vor să găsi aici oportunitatea de a identifica noi soluţii, ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a economiei cunoaşterii. „În decursul întregii …

Comisia Electorală Centrală angajează un specialist în economie, finanțe sau contabilitate în calitate de consultat superior al Direcției financiar-economice. Sarcini de bază: – Ținerea evidenţei decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii; – Ținerea evidenţei operațiunilor de circulație a mijloacelor financiare în conturile curente bugetarea a la instituției; – Ținerea evidenţei operațiunilor de casă; – Elaborarea proiectelor …

Serviciul Fiscal de Stat angajează un inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Chişinău. Scopul general al funcţiei: Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum şi realizarea sarcinilor de bază …