Ești profesor în IT? Centrul de Informaţii Universitare lansează „Burse de Excelenţă pentru profesori în IT”

burse, profesori it, oportunitate profesori

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse de Excelenţă pentru profesori în IT”, ediţia 2018-2019, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

Proiectul are drept scop susţinerea profesorilor de informatică, care activează în gimanziile și liceele din RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi a câte 25000 lei, inclusiv a câte un laptop. Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al proiectului îşi propune să promoveze angajarea și continuarea activității didactice a profesorilor de informatică în instituţii de învăţământ mediu din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât specialiştii să beneficieze de susţinere în activitatea lor pedagogică.

Termen limită de aplicare – 15 februarie 2019.

Pe parcursul celor trei ediții precedente ale proiectului, 70 de profesori, care instruiesc 31 000 de elevi din peste 70 de gimnazii și licee din țară, au beneficiat de susținere financiară și logistică.

Condiţii de participare la proiect:

 • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
 • să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţile pedagogice în informatică şi/sau alte relevante domeniului IT;
 • să activeze în calitate de profesor de informatică, pe durată nedeterminată, în gimnaziile și liceele din RM (cu excepţia or. Chişinău);
 • vârsta limită a aplicanţilor să fie până la 40 ani inclusiv;
 • să demonstreze reuşită academică și profesională..

Nu sunt eligibili profesorii care au beneficiat de burse în edițiile precedente ale proiectului.

Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Formular de aplicare completat cu date personale (formatul nu se modifică);
 2. Model de proiect didactic pe tema „Conceptul STEAM: Predarea integrată a științelor, tehnologiilor, matematicii și artelor”.
 3. Copie autentificată a Diplomei de licenţă, inclusiv a suplimentului la diplomă;
 4. Copie autentificată a Diplomei de master, inclusiv a suplimentului la diplomă (dacă este cazul);
 5. Certificat de confirmare a studiilor curente de master (dacă este cazul);
 6. Copie xerox de pe ordinul de angajare pe durată nedeterminată în calitate de profesor de informatică la un gimnaziu sau liceu, autentificată cu ștampila și semnătura directorului instituției;
 7. Copie xerox de pe ordinul de angajare pe durată determinată în calitate de profesor de informatică la un gimnaziu sau liceu, autentificată cu ștampila și semnătura directorului instituției (în cazul deținerii unei poziții adiționale la poziția pe durată nedeterminată);
 8. Caracteristica instituţiei de învăţământ în care profesorul este angajat pe durată nedeterminată, şi caracteristici pentru instituţiile, în care profesorul este angajat pe durată determinată (dacă este cazul) – mostra este inclusă în formularul de aplicare şi se completează de către directorul instituţiei;
 9. Copii xerox de pe actele care confirmă performanțele candidatului (certificatul de obținere a gradului didactic, cursuri de formare, studii de recalificare etc.);
 10. Copii xerox de pe actele care dau dovadă de performanțele elevilor la concursuri relevante domeniului IT;
 11. Copie xerox de pe certificatul de căsătorie sau schimbare a numelui (dacă este cazul);
 12. Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului.

Dosarele se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau prin scrisoare recomandată. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate! Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, MD 2012, tel: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md.

Previous „Vizualizează” opera îndrăgită. Vino la spectacolul „Jurnalul Annei Frank”
Next Profită de oportunitate. Participă în schimbul intercultural din Elveția

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *