Ministerul Educației anunță concurs pentru ocuparea funcției de director


director job instituții de învățamânt

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției de director ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

 • Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
 • Școala Profesională, or. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia.

La concursul de ocupare a funcției de director, pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail.

Dosarul de concurs va conține obligatoriu:  

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Proiectul Planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;
 9. Copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 10. Copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 11. Participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative).

Actele pot fi depuse prin e-mail, poștă sau la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării,  bir. 330, până la 08 aprilie 2020.  

Telefoane de contact: 022 233 560; 022 233 320; 022 234 838. Mai multe detalii vei găsi aici.

Descoperă mai multe oferte de job, alături de youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Curs de formare pentru lucrătorii de tineret privind prevenirea violenței și extremismului
Next Călătorii virtuale prin cele mai neobișnuite colțuri ale lumii, la Travel Club
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four + three =