JOB// Ministerul Economiei angajează un specialist în urbanism

angajare, Ministerul Economiei, joburi

Foto simbol: mangalia.ro

Ministerul Economiei și Infrastructurii angajează un consultant superior în cadrul Secției politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe. 

Scopul general al funcţiei:
Promovarea politicii în domeniul urbanismului întru realizarea optimă a obiectivelor ministerului.

Sarcini de bază:
– Monitorizarea implementării Legii condominiului în fondul locativ și Legii cu privire la locuințe în partea ce ține de gestionarea fondului locativ existent;
– Coordonarea și monitorizarea procesului de instituire a asociațiilor proprietarilor de locuințe în blocuri locative, precum și a asociațiilor de coproprietari în condominiu;
– Inițierea și elaborarea actelor legislative și normative ce determină baza juridică și organizatorică în domeniul atestării tehnico – profesionale a administratorilor asociațiilor în condominiu, precum și asigurarea avizării acestora;
– Formarea băncii de date statistice și de informații ce țin de domeniul locativ.

Tip de angajare: Pe o perioada determinată.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Condiţii specifice:

 • Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul urbanistic, economice, juridice și/sau administrare;
 • Cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 • Experienţă profesională în domeniu minimum 1 an în domeniul construcțiilor, preferabil experiență în serviciul public.

– Cunoştinţe:

 • Cunoaștrea legislaţiei și actelor normative în domeniu;
 • Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniul urbanistic;
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniul urbanistic, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);
 • Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: de lucru cu informația elaborare de politici, de acte legislative și normative, organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză a datelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;

-Atitudini/comportamente: respect, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendințe spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::

 • Copia buletinului de identitate;
 • Cazier juridic;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Formularul de participare;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • CV-ul candidatului;

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie: 3600.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 2 iulie 2018, ora 16.00.

Notă: persoanele cu dizabilități, care întrunesc condițiile de participare la concurs sunt încurajate să aplice la concursul respectiv.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Angela Cociu, Aliona Dobrota;
Telefon: 022-250-693; 022-250-680;
E-mail: [email protected] ; [email protected];
Web site: www.mei.gov.md;
Adresa: mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, et.III. bir.361; MD2033.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous ȘASE concerte pe care să nu le ratezi vara aceasta, în Chișinău
Next Training pentru jurnaliști// Violența în familie – senzațional versus echidistant
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

16 + 9 =