Posts in tag

joburi


Târgul de Cariere se întoarce la Chișinău în 11 și 12 noiembrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, între 10:00 și 17:00! Aici ai posibilitatea să interacționezi direct cu angajatorii momentului și să descoperi cele mai noi joburi! Hai să pui întrebări și să primești răspunsurile pe care le cauți, să aplici la joburile disponibile sau …

eveniment

Situaţia pandemică a influenţat ritmul fiecăruia dintre noi. Dacă vrei să afli ce spun freelancerii şi persoanele cu joburi la distanţă, participă la un eveniment online! Evenimentul Freelancing and Remote Jobs during the pandemic va avea loc la data de 17 octombrie, începând cu ora 12:00, sub formă de live pe Facebook. Limba de vorbire …

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFM este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.  Consiliul tripartit asigură conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, format pe baza principiului parităţii, cu …

Vrei să umpli rutina zilei cu un job interesant, cu flexibilitate maximă și sa cîștigi bani din asta? Berlizzo Events, din cadrul companiei Berlizzo Group, care activează pe piață deja de 16 ani și organizează cele mai memorabile evenimente este în căutare de tineri responsabili și disponibili de a lucra part-time la diverse: – festivaluri …

Serviciul Fiscal de Stat angajează un inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Chişinău. Scopul general al funcţiei: Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum şi realizarea sarcinilor de bază …

Centrul pentru Jurnalism Independent (CIJ) angajează un/o coordonator(oare) academic(ă) pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism (ȘSAJ)care are următoarele responsabilități: Planifică, pregătește și organizează activitățile de instruire, coordonează și monitorizează procesul de realizare a acestora; evaluează activitățile realizate, întocmește rapoarte; Ține evidența tuturor documentelor și a materialelor privind activitățile de instruire la ȘSAJ; Coordonează activitatea zilnică …

Comisia Electorală Centrală (CEC) angajează un specialist principal în cadrul Serviciului achiziții publice și logistică, care va îndeplini următoarele sarcini: Elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniul atribuit; Examinarea petiţiilor şi demersurilor persoanelor fizice sau juridice, precum şi a contestaţiilor parvenite, cu elaborarea proiectelor de hotărîri/scrisori. Identificarea și estimarea necesităților Comisiei pentru anul următor …

Citybreak.md angajează un manager de turism motivat și încrezător în forțele proprii. Ce vei face: – Vei fi responsabil de deservirea clienților în turism; – Vei propune idei de dezvoltare a strategiei de vânzări și de creștere continuă a portofoliului de clienți; – Vei avea responsabilități de vânzare a serviciilor specifice agenției de turism; – …

Ministerul Justiției angajează un auditor intern cu studii în economie sau drept. Scopul general al funcţiei este de a contribui la realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit. Sarcini de bază: – Efectuarea activităților de audit intern în cadrul Ministerului și în cadrul autorităților administrative din subordinea acestuia; – Documentarea constatărilor rezultate din …

Inspectoratul Naţional de Investigaţii angajează un contabil-șef, care va avea următoarele sarcini de serviciu: Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii; Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare; Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare; Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanţei; Întocmește şi prezentă rapoartele financiare trimestriale …