Educație nonformală: Familiarizează-te cu activitatea Organizației Internaționale a Muncii în Moldova

educatie nonformală

educatie nonformala ilo

Educație nonformală: Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) este o instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu competenţă generală în materie de muncă şi securitate socială. Organizaţia Internaţională a Muncii este o organizaţie interguvernamentală, însă cu toate acestea, are o caracteristică ce o distinge de celelalte organizaţii de acest tip, respectiv sistemul de reprezentare şi decizie.

Organizația Internațională a Muncii este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului, politica si programele sale fiind formulate de reprezentanții patronatelor si ai sindicatelor pe picior de egalitate cu cei guvernamentali.

O.I.M. încurajează, de asemenea, instaurarea tripartismului in cadrul statelor membre, îndemnându-le sa stabilească un dialog social eficient prin asocierea organizațiilor sindicale si patronale la elaborarea si, daca este cazul, la punerea in aplicare a politicilor naționale in domeniul social si economic, ca si in multe alte sectoare.

În prezent numără 185 de state membre.

Organizaţia Internaţională a Muncii are ca scop promovarea justiţiei sociale şi a drepturilor recunoscute pe plan internaţional a persoanelor care muncesc. Misiunea principală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii este aceea de a asigura pacea socială, esenţială pentru prosperitate.

Una dintre priorităţile actuale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii este aceea de a promova crearea de locuri de muncă decente şi, de asemenea, constituirea unui mediu economic şi condiţii de muncă pentru lucrători şi antreprenori pentru a participa la eforturile de pace durabilă, prosperitate şi progres social. Structura tripartită a organizaţiei oferă o platformă unică ce promovează munca decentă atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.

#casăștii: Organizația Internațională a Muncii

Organizaţia Internaţională a Muncii are ca scop promovarea justiţiei sociale şi a drepturilor recunoscute pe plan internaţional a persoanelor care muncesc. Vezi ce parteneriate și activități propune tinerilor.💡 Campania #casăștii se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Опубликовано Youth.md Пятница, 8 ноября 2019 г.

Misiunea Organizaţiei Internaţionale a Muncii este repezentată de promovarea dreptului la un loc de muncă, încurajarea creării de locuri de muncă decente, îmbunătaţirea protecţiei sociale şi consolidarea dialogului social pentru a rezolva problemele legate de lumea muncii.
 
Organizaţia Internaţională a Muncii are patru obiective strategice, şi anume:

  • Promovarea şi realizarea standardelor şi principiilor drepturilor fundamentale în muncă;
  • Crearea de oportunităţi mai mari pentru femei şi bărbaţi pentru asigurarea de locuri de muncă şi venituri decente;
  • Creşterea acoperirii şi eficacităţii protecţiei sociale pentru toţi;
  • Consolidarea tripartismul şi dialogului social. 

În ceea ce priveşte obiectivele O.I.M, acestea sunt discutate şi stabilite în cadrul Conferinţei Internaţionale a Muncii ce are loc în fiecare an. În cadrul Conferinţei sunt adoptate noi standarde internaţionale în domeniul muncii, planul de activitate al organizaţiei şi bugetul.

Pentru a-şi atinge obiectivele, Organizaţia Internaţională a Muncii dispune de o incomparabilă experienţă şi cunoştiinţe în domeniul muncii, pe care le-a dobândit în cei aproape o sută de ani dedicaţi satisfacerii aspiraţiilor popoarelor lumii în ceea ce priveşte locurile de muncă şi veniturile decente.
Principalele mijloace folosite de Organizaţia Internaţională a Muncii sunt reprezentate de:

  • Promovarea şi realizarea standardelor şi principiilor drepturilor fundamentale în muncă;
  • Crearea de oportunităţi mai mari pentru femei şi bărbaţi pentru asigurarea de locuri de muncă şi venituri decente;
  • Creşterea acoperirii şi eficacităţii protecţiei sociale pentru toţi;
    Consolidarea tripartismul şi dialogului social. 

Organizația Internațională a Muncii folosește drept mijloace standardele internaţionale în domeniul muncii sub forma convenţiilor, care devin tratate internaţionale obligatorii dacă sunt ratificate de statele membre, sau recomandărilor, care servesc drept ghiduri neobligatorii. În multe cazuri convenţiile stabilesc principiile de bază care să fie implementate de statele care le ratifică, în timp ce recomadările suplimentează convenţiile asigurând ghiduri mai detaliate referitoare la modul în care acestea trebuie aplicate.

Mai multă informație despre Organizația Internațională a Muncii afli pe pagina oficială a acesteia.

Acest articol a fost adăugat în cadrul campaniei #casăștii, ce se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Previous Orchestra simfonică din Ucraina revine la Chișinău cu ultimul concert din seria Game of Thrones.
Next Eşti un tânăr voluntar activ?Vino la Forumul Bunelor Practici în Domeniul Voluntariatului!
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *