JOB// Angajează-te la Parlament! Secretariatul Legislativului caută doi specialiști în IT

Parlament, IT, specialist în IT,

Foto simbol: sputnik.md

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova angajează doi specialișt în Informatică, Tehnologii informaționale şi comunicaţii în calitate de consultanți superiori în Secția echipamente și comunicații în cadrul Direcției tehnologii și comunicații

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante:
Acordarea asistenței de specialitate în implementarea și dezvoltarea sistemului de comunicații ale Parlamentului:
– acordă asistență tehnică ședințelor în plen și altor evenimente ale Parlamentului, prin administrarea, operarea, înregistrarea audio, video și transmisiunea live;
– participă la dezvoltarea, implementarea și administrarea operațională eficientă a resurselor și a infrastructurii sistemelor audio-video și a sistemului de gestiune a ședințelor;
– asigură mentenanța echipamentelor de înregistrare audio-video și a sistemului de gestiune a ședințelor în plen ale Parlamentului;
– administrează, gestionează, întreţine şi ține evidența componentelor hardware și software ale sistemului de comunicații;- gestionează, întreține și asigură o funcționarea conformă echipamentul de control-acces în sediul Parlamentului;
– acordă consultanță de domeniu și asistență metodologică utilizatorilor SIIP.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnologiilor și comunicațiilor;
– cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de competență;
– cunoașterea legislaţiei de domeniu a Republicii Moldova și a actelor normative interne;
– posedarea limbii de stat și a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
– crearea și redactarea obiectelor multimedia;
– montare, configurare, testare și menținere a utilajului de rețea.
– posedarea tehnicii de operare la calculator: Ms Office, Ms Windows.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  • Formularul de participare la concurs completat (a se vedea pe www.parlament.md);
  • Copia buletinului de identitate;
  • O fotografie (format 3×4);
  • Copiile diplomelor de studii;
  • Copiile certificatelor de perfecţionare profesională şi/sau specializare, de conferire a titlurilor ştiinţifice;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Scrisori de referinţă;
  • Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (F-086);
  • Cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie: de la 4200 de lei.

Tip de angajare: pe perioada nedeterminată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Natalia Grosu;
Telefon: 022820574;
E-mail: natalia.grosu@parlament.md;
Web site: www.parlament.md;
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 25 iulie 2018.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Storytelling cu Cristian Lupșa. Învață secretele jurnalismului narativ
Next Școală de vară pentru tinerii din Chișinău, Comrat și Tiraspol. Află totul despre Acordului de Asociere RM - UE
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

thirteen + 17 =