JOB// Ai studii în economie sau finanțe? Angajează-te la Serviciul Fiscal de Stat

Servciul Fiscal, angajare, economie, joburi

Foto simbol: rusplt.ru

Serviciul Fiscal de Stat angajează un inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Chişinău.

Scopul general al funcţiei: Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum şi realizarea sarcinilor de bază privind educarea contribuabililor şi acumularea surselor de venituri ale bugetului public naţional.

Sarcinile de bază:
– Efectuarea controalelor fiscale de complexitate medie;
– Întocmirea actului pe marginea controlului efectuat;
– Perfectarea proiectelor deciziilor şi altor materiale aferente asupra cazului de încalcare fiscală;
– Asigurarea încasării la buget a sumelor calculate în cadrul controlului;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
a) Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;
b) Experienţă profesională: Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar.
c) Cunoştinţe:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic, contabil şi fiscal;
– Cunoaşterea politicilor şi procedurilor fiscale naţionale, precum şi a practicilor internaţionale în domeniu;
– Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil) ;
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe.
d) Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi în cadrul echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
e) Atitudini/comportamente: Onestitate, disciplină, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiții de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
– Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
– Disponibilitate de lucru în program prelungit;
– Deplasări de serviciu în ţară şi peste hotare.

Salariu de funcţie: 4000 de lei. De asemenea, se prevede un sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 până la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent și premii anuale.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  • copia buletinului de identitate;
  • cazier juridic;
  • copia carnetului de muncă;
  • formularul de participare;
  • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
  • copia adeverinței de recrut sau al livretului militar;
  • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
  • dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulație internațională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Data-limită de depunere a documentelor: 12.08.2018.

Persoana responabilă de primirea documentelor: Ina Dascaliuc, şef al Direcţiei management resurse umane.

Telefon: 022823407, 022 82 32 56;

E-mail: cadre@sfs.md;
Web site: sfs.md;
Adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 9, biroul nr. 353.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Află cum poți înlocui detergenții chimici cu cei biodegradabili, la un eveniment de educație ecologică
Next Workshop pentru femeile care vor să obțină succes și libertate financiară, cu Felicia Petrea
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

8 + eight =