Posts in category

Management


Societatea de Cruce Roşie Moldova anunță selectarea unui Coordonator de program care să asigure implementarea cu succes a activităților programului. Programul ține de domeniul consolidării capacităților filialelor CR (include activități precum managementul voluntarilor, instruiri, seminare, etc. ) Cerințe: studii superioare; cunoașterea limbii române; cunoașterea limbii engleze, oral, scris – nivel avansat; flexibilitate; spirit de echipă. …

Dacă ai experiență în domeniul e-commerce și ai activat în diferite proiecte ce ține de vânzările online, atunci ai șanse mari de a face parte din echipa Acvila Grup. Ești familiar cu Amazon, eBay, aliexpress? Știi ce înseamnă o bună experiență pentru shoppingul online? Dacă ai raspuns „da” la majoritatea întrebărilor, atunci acesta poate fi …

Concordia Academia anunță concurs de suplinire a funcției vacante de manager. Persoana selectată va fi angajată pe perioadă determinată. Responsabilități: participă la identificarea nevoilor de instruire ale angajaților, cât și la stabilirea scopurilor și a obiectivelor instruirii, precum și a metodelor de instruire; coordonează procedura de desfășurare a training-urilor/ cursurilor interne, cât și a celor externe și …

Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) anunță concurs de angajare a unui/unei asistent(e) de proiect, parte a echipei IRI. Tipul de angajare: contract de muncă pe termen de 17 luni, cu posibilitate de extindere a contractului. Perioada de probă 3 luni. Regimul de muncă: 40 de ore pe săptămână, de regulă de la 9.00 până la 18.00, de …

Vrei să faci parte din echipa uneia dintre cele mai mari companii ce oferă echipamente, utilaje și servicii în domeniul instalațiilor termo-hidro-sanitare? Ești invitat să participi în concursul pentru postul vacant de șef-adjunct de magazin. Managerul în comerț are următoarele atribuții: planifică pe termen scurt, mediu și lung activitățile magazinului și planul de dezvoltare a departamentului; contribuie …

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) angajează un/o asistent/ă de proiect în cadrul Proiectului „Fortificarea mass-media independente în Europa și Eurasia”. Asistentul de program va oferi asistență de ordin administrativ și tehnic directoarei de proiect. Acordarea asistenței pentru toate activitățile de proiect, inclusiv: comunicarea cu partenerii-cheie, experții, moderatorii, trainerii și participanții la evenimente din cadrul proiectului etc.; pregătirea …

În cadrul programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate”, Asociația Promo-LEX oferă granturi ONG-lor pentru activități și campanii de informare, educație electorală și mobilizare apolitică electorală a alegătorilor din Republica Moldova. În acest sens, Asociația Promo-LEX selectează un Manager de Granturi care va fi responsabil de gestionarea programului de granturi. Atribuții și responsabilități: planificarea și administrarea generală a …

Fundația Soros-Moldova recrutează pentru o perioadă determinată, un/o Asistent/ă de proiect, care va acorda sprijin Directorului de proiect în implementarea activităților planificate. Persoana selectată va fi angajată pentru șase luni. Principalele responsabilități: sprijină echipa de implementare a proiectului în pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților planificate în cadrul proiectului; coordonează logistic organizarea activităților din cadrul proiectului; …

Ești o persoană pro-activă și creativă? Ai vrea să te implici într-un proiect în care vei contribui la educarea viitorei generații? KidsHUB este în căutarea unui „Coordonator de proiect”. Responsabilități: coordonarea activității echipei de implementare a proiectului; asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părțile implicate în proiect; este responsabil de recrutarea echipei de instructori; asigurarea prezenței …

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești Poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:  deţine cetăţenia Republicii Moldova; dispune de capacitatea deplină de exerciţiu; cunoaşte limba română;nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; în ultimii 5 ani, nu a …