Job pentru tineri // Direcția generală educație, tineret și sport angajează manager proiect


job pentru tineri manager proiect

Job pentru tineri // Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist managementul proiectelor în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău

Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, str. Dosoftei, 99, or. Chișinău;

Scopul general al funcţiei – responsabil de implementarea proiectelor pentru tineri cât și atragerea proiectelor naționale și internaționale;

Sarcinile de bază ale funcţiei

 • Facilitează organizarea programelor de învățare a scrierii de proiecte pentru tineri;
 • Monitorizează proiectele în derulare în cadrul Centrului Municipal de Tineret;
 • Atragerea proiectelor naționale și internaționale pentru tineri;
 • Implementarea de proiecte pentru tineri în parteneriat cu organizațiile de tineret din Chișinău.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcției publice vacante:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. are studii superioare universitare (psihologie, pedagogie, administrație publică, jurnalism, drept, relații internaționale);
 3. are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 2 ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de pensionare; 
 5. cunoaște limba română, rusă și (limba engleză este un avantaj);
 6. este apt/ă, din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 7. nu are antecedente penale;
 8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani în temeiul art.86 alin.(1) lit.l), m) din Codul Muncii.

Cerinţe specifice:

 • cunoașterea drepturilor tinerilor și necesităților acestora;
 • cunoașterea legislației în domeniul tineretului;
 • abilităţi de lucru la calculator (MS Office, Excel, Power Point, Internet ).

Abilităţi: planificare, lucru în echipă, cooperare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, motivare, comunicare, flexibilitate;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este indicat în anexa nr.1 la Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii, precum și alte acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul lucrului de tineret;
 • copiile actelor ce atestă vechimea în muncă;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
 • certificatele medicale care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical: fizic (eliberat de medicul de familie), neuropsihic ( eliberat de Centrul comunitar de sănătate mintală – medicul psihiatru și psiholog) și avizul consultativ narcologic (eliberat de Comisia narcologică specială) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • scrisoarea de motivare;
 • două referințe de la locurile de muncă anterioare/de voluntariat.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Actele vor fi depuse în cancelaria Direcției generale educație, tineret și sport pe adresa: Chișinău, str. Dosoftei, 99, biroul 35, prin e-mail.

Data anunțului: 18.06.21
Data limită de depunere a actelor: 07.07.21

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Veronica Donțu, șef interimar, serviciul resurse umane, telefon de contact: (022) 201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com

Sursa: chisinauedu.md

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Cătălin Josan și Moldovan National Youth Orchestra te invită la concertul Pop Meets Classic, ediția a II-a
Next Seminar pentru profesorii de istorie în cadrul unui program internațional
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × 1 =