VIDEO//Vezi ce servicii pentru tineri oferă ANOFM


servicii pentru tineri anofm
Facebook/ANOFM

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă este autoritatea care îți vine ajutor atunci când ești în căutarea unor informații despre angajarea în câmpul muncii, ghidare în carieră sau servicii de pre concediere. Totodată, aceasta dispune de o gamă largă de servicii pentru tineri, pentru angajatori sau alți actori importanți privind angajarea.

În continuare îți vom prezenta care sunt aceste servicii pentru tineri:

SERVICII oferite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și șomeri:

 • informarea privind piața muncii  – oferă informații asupra situației generale a pieței muncii și a principalelor sale tendințe de dezvoltare;
 • ghidarea în carieră  – suport în identificarea oportunităților educaționale și profesionale;
 • intermedierea muncii – te ajută să iei legătura cu potențialii angajatori în vederea ocupării posturilor vacante;
 • servicii de preconcediere – acordă servicii persoanelor care urmează a fi disponibilizate (concediate),  pentru a nu permite trecerea lor în șomaj sau pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii;
 • reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități – servicii în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora.

       SERVICII oferite pentru angajatori:

 • informarea privind piața muncii  – oferă informații cu privire la oferta de muncă; condițiile de acces la serviciile și măsurile oferite  pentru ocuparea locurilor de muncă vacante; calificările și abilitățile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la  subdiviziunile teritoriale; situația și tendințele ocupaționale pe piața muncii;
 • intermedierea muncii – oferă posibilitatea  preselecţiei candidaţilor corespunzători cerinţelor locului de muncă oferit în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora; organizăm activități de recrutare, tîrguri ale locurilor de muncă cît și tîrguri on-line ale locurilor de muncă; intermedierea electronică care are drept scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnologiilor informaţionale.

În interviul acordat de directoarea Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, dumneaei vorbește și despre o serie de acțiuni pe care le întreprind pentru a veni în ajutor tinerilor care sunt în căutarea unui post de muncă, sau în căutarea unei direcții în carieră. Aici poți urmări interviul:

#casăștii: Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă

Iată și primul video din cadrul campaniei #casăștii, pe care o desfășurăm. Vorbim cu directoarea autorității, doamna Raisa Dogaru, despre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și despre serviciile pe care le are pentru tine.**Videoul a fost creat în cadrul campaniei #casăștii, ce se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Опубликовано Youth.md Пятница, 18 октября 2019 г.

MĂSURILE ACTIVE de ocupare a forței de muncă se adresează șomerilor și angajatorilor și sunt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă sau fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

Acestea sunt:

 • formarea profesională  – se realizează prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare; instruirea la locul de muncă în cadrul unității; stagii profesionale; certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală;
 • subvenționarea locurilor de muncăse organizează pentru angajatorii care angajează șomeri din grupurile vulnerabile, prin compensarea parțială a salariului persoanei angajate;
 • suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă – se organizează pentru angajatorii care angajează șomeri cu dizabilități, prin compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă pentru șomerii cu dizabilități;
 • stimularea mobilității forței de muncă – creșterea șanselor de ocupare şi valorificare a competenţelor profesionale, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate cu statut de șomer;
 • consultanță,asistența și sprijin la inițierea unei afaceri – oferirea consultanței și subvențiilor șomerilor care inițiază o activitate de antreprenoriat, prin care își creează locuri de muncă;
 • susținerea proiectelor de inițiative locale –acordarea subvențiilor întreprinderilor care crează locuri noi de muncă și angajează șomeri înregistrați la subdiviziunea teritorială și care activează în localitățile rurale.

Pentru mai multe informaţii adresați-vă:

Subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă                   Program: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00 (pauză 12.00-13.00)

Centrului de Apel – Piața muncii

Republica Moldova: 0 8000 1000 (apel gratuit)  Apel taxabil din străinătate: (+373 22) 838 414

Program: luni-vineri 08:30 – 15:30

 • Skype: Centrul-de-Apel-ANOFM

Această campanie #casăștii se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Previous Activitate pentru tineri: Implică-te în campania „Plantăm livezi de cartier”
Next Faci voluntariat și îți dorești ca meritele să-ți fie recunoscute, înscrie-te în concurs
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *