JOB// Ministerul Educației, Culturii și Cercetării angajează un jurist. Condițiile participării la concurs

Ministerul Educației, job, angajare

Foto simbol: robohub.org

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării angajează consultant superior al secției juridice din cadrul Direcției management instituțional.

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea asistenţei juridice a activității ministerului, efectuarea lucrărilor ce țin de perfecționarea legislației în domeniu, precum și îmbunătățirea calității proiectelor de acte normative.

Sarcinile de bază:
1. Efectuarea expertizei juridice actelor normative și celor administrative și vizarea contractelor ministerului și a instituţiilor din subordine;
2. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea legislației Republicii Moldova, participarea la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale;
3. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor ministerului în instanţele judecătoreşti şi alte organe;
4. Monitorizarea și coordonarea activității juridice a instituțiilor din subordine și acordarea suportului metodologic necesar;
5. Monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul combaterii corupției și asigurarea integrității.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
– Studii superioare de licenţă/masterat sau echivalente în drept;
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, http://lex.justice.md/md/331023/);
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.
Salariu de funcţie:  3600 de lei.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Melenciuc Raisa;
Telefon: 0 22 233 320;
E-mail: melenciucraisa@gmail.com;
Web site: www.mecc.gov.md;
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale nr. 1.

Succes!

Facebook Comments
comments powered by HyperComments
Previous Training pentru lucrătorii din sectorul de tineret! Vei învăța cum să susții tinerii antreprenori
Next Nu arunca lucrurile care s-au defectat! Vino la Repair Cafe #17 să le dai o nouă viață