JOB// Ministerul Justiției angajează un consultat în cadrul Direcției profesii și servicii juridice

Ministerul Justiției, joburi pentru tineri, angajare

Foto simbol: /hr-gazette.com

Ministerul Justiției angajează un consultat superior în cadrul Direcției profesii și servicii juridice. 

Scopul general al funcţiei:
Realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Justiției în domeniul organizării, coordonării sau supravegherii profesiilor conexe sistemului justiției, a modului în care sunt prestate serviciile juridice, precum și a activităților de elaborarea și implementare a politicilor din domeniul vizat.

Sarcinile de bază:

 • Realizarea eficientă a obiectivelor și acțiunilor în domeniul organizării, coordonării sau supravegherii profesiilor conexe sistemului justiției și a modului în care sunt prestate serviciile publice;
 • Înaintarea propunerilor de elaborare a actelor normative în domeniul organizării, coordonării sau supravegherii profesiilor conexe sistemului justiției și a modului în care sunt prestate serviciile publice;
 • Examinarea demersurilor autorităților publice, persoanelor juridice, petițiilor cetățenilor și dispozițiilor conducerii Ministerului;
 • Monitorizarea activității reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției.

Angajarea se va face pe o perioadă nedeterminată.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.
 • Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
 • Cunoaşterea legislaţiei naționale care reglementează activitatea notarilor, avocaților, executorilor judecătorești, mediatorilor, administratorilor autorizați, interpreților, traducătorilor și experților judiciari;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::

 • Copia buletinului de identitate;
 • Cazier juridic;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului);
 • Copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
 • Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • Documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • Cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de pe pagina web a ministerului );
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului ).

Data-limită de depunere a documentelor: 11 iunie 2018.

Salariu de funcţie: 3400 de lei.

Puteți depune dosarele prin poștă, email sau personal.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Natalia Graur
Telefon: 022-201483;
E-mail: natalia.graur@justice.gov.md;
Web site: www.justice.gov.md:
Adresa: str. 31 August 1989, nr.82, Chișinău.

Previous Workshop// Finanțarea europeană și cooperarea public-privată
Next CONCURS// EU4Energy: Fă o fotografie la tema Energia durabilă din jurul tău și câștigă premiul mare - o dronă
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *