Ministerul Sănătății lansează un program de granturi mici, ediția 2020


ministerul sănătății grant îmbătrânirea activă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de Granturi mici, ediția 2020, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile, care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20%, din valoarea totală a proiectului.

Priorităţile programului de granturi pentru anul 2020

Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte în domeniul îmbătrânirii active, cu scopul promovării participării vârstnicilor, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2020 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor:

 • Elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
 • Crearea organizaţiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor;
 • Implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergeneraţional;
 • Crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă.

Criterii de selectare:

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 62 din 22 ianuarie 2020.

Având în vedere condiţiile de participare, cât şi caracterul naţional al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării dacă rezultatul activităților propuse se încadrează în scopul politicilor din domeniul îmbătrânirii active.

La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 • Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
 • Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
 • Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
 • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
 • Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
 • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • Durabilitatea proiectului;
 • Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Valoarea grantului oferit:

Pentru finanțarea proiectelor aprobate de către membrii Comisiei de examinare, din bugetul de stat este alocată suma de 300 mii lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni.

Procesul de aplicare:

Dosarul poate fi depus până la data de 24 martie 2020, ora 16.00, la Cancelaria Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, nr. 2.

Dosarul depus la Ministerul Sănătății trebuie să includă:

 1. Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.1);
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului;
 3. CV-ul organizației;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. Declaraţia de imparţialitate (anexa nr.2);
 6. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului;
 7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 8. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 9. Alte documente considerate relevante.

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active poate fi accesat aici.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 26 88 57 / 022 268875 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

Fii primul care află cele mai noi oferte pentru tineri, urmărind youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Soros-Moldova oferă granturi pentru monitorizarea respectării drepturilor omului
Next Agenția SlovakAid oferă subvenții pentru proiectele concentrate pe ODD
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four − three =