JOB// Ai studii în drept și vrei să activezi în domeniul combaterii discriminării? Acest job este pentru tine

egalitate, combaterea discriminării, politici nediscriminare, angajare, joburi pentru tineri

Foto simbol: estuary.co.uk

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii angajează un consultant superior în cadrul Direcției politici nediscriminare.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:
– Examinează corespunderea legislaţiei în vigoare cu standardele privind nediscriminarea şi elaborează politici şi propuneri de modificare a acesteia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
– Elaborează avize consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte normative parvenite la Consiliu cu standardele în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
– Participă la procesul de monitorizare a modului de implementare a legislației în domeniu și elaborează recomandări metodice pentru autorităţile publice în vederea neadmiterii discriminării în domeniile de competenţă;
– Analizează informaţia generalizată privind dimensiunile, starea şi tendinţele ce ţin de discriminare la nivel naţional şi elaborează proiecte de politici şi strategii corective;
– Participă la activitățile de instruire a funcționarilor publici din autoritățile publice centrale și locale și altor categorii de personal din sectorul public și privat privind problematica discriminării și consecinţele acesteia, aplicarea bunelor practici în domeniul nediscriminării.

Cerințe față de candidați:

 • Experienţă profesională: minimum 1 an experiență profesională în domeniu sau în serviciul public. Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj;
 • Cunoştinţe: cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării; jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de justiție în domeniu; cadrul normativ privind Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ.
  cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;
  cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, unei limbi de circulaţie internaţională (la nivelul B1);
 • Abilități: de realizare a sarcinilor de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; de expertizare şi definitivare a proiectelor de acte legislative/normative; de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; de analiză a cadrului normativ, de analiză și generalizare a informației, de a face constatări și concluzii, de a elabora propuneri; de a elabora materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare; perspicacitate, atenție la detalii; comunicare și negociere; organizare a timpului şi a lucrului său propriu;
 • Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Data-limită de depunere a documentelor: 20.08.2018.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Cazier juridic;
 • Copia carnetului de muncă.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Tip de angajare: pe perioada nedeterminată.

Salariu de funcţie: de la 3400 de lei.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Liliana Paladii;

Telefon: 022 21 28 07;

E-mail: egalitate.md@gmail.com;

Adresa: MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.405.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Descoperă lumea fotografiei și 3D printing-ului! Participă la un curs gratuit, organizat de American Resource Center
Next Înregistrează-te la Conferința „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, care va avea loc toamna aceasta, la ASEM
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *