JOB// ADR Nord caută un specialist în elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor


ADR Nord este în căutarea unui specialist în elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor.

Acesta va fi responsabil de:

 • oferirea asistenţei în probleme ce țin de domeniul construcțiilor în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi în activităţile ADR Nord;
 • participarea la toate aspectele legate de domeniul construcțiilor în activitatea ADR Nord.

Pretendenții la funcția de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor vor fi angajați în cadrul Secției managementul proiectelor prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă – selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă – interviul de angajare).

Sarcini și responsabilități:

 • verificarea devizelor, calculații preț;
 • coordonarea relațiile cu operatorii economici și responsabilii tehnici;
 • gestionarea sistemul de management al calității;
 • participă la ședințele grupului de lucru în cadrul proiectelor gestionate;
 • verificarea corectitudinii devizelor prezentate de contractanții ADR Nord;
 • controlarea efectuării obligațiunilor responsabilului tehnic;
 • exercitarea controlului execuţiei lucrărilor, conform programului de verificare;
 • controlul modului în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie;
 • informarea Beneficiarului și să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;
 • informează Beneficiarul și solicită avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;
 • informează operativ conducereaAgenției și Beneficiarul despre necesitatea lichidării deficienţelor constatate și măsurile necesar de întreprins pentru a exclude repetarea lor;
 • răspunde pentru stabilirea unor relații optime cu operatorii economici și APL,
 • răspunde pentru rezolvarea în timp util si în bune condiții a tuturor problemelor apărute pe parcursul desfășurării activității de construcție,
 • răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiționale cu operatorii economici,
 • verificarea corectitudinii devizelor prezentate și a proceselor-verbale, în conformitate cu oferta prezentată de operatorul economic;
 • întocmește planuri de activitate săptămânale, lunare,
 • întocmirea dărilor de seamă săptămânale și lunare.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • copia buletinului de identitate;
 • copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute – pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
tel./fax: (231) 29682
adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
e-mail: jurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul este 7 martie 2019, ora 17.00.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous JOB//Compania HR-Consulting caută Specialist în Comunicare și Marketing
Next Înscrie-te în concurs și participă în competiţia de creare a spațiului aferent arborilor solari
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 + seventeen =