Burse individuale în domeniul politicilor educaționale pentru tineri cercetători. Înscrie-te!

burse pentru tineri

burse pentru tineri cercetători

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un concurs de burse individuale în domeniul politicilor educaționale pentru tineri cercetători, preocupați de tematica educațională. Prin această inițiativă se dorește a contribui la creșterea capacităților în sectorul educațional și calității analizelor realizate în domeniul politicilor educaționale.

Concursul urmărește sporirea accesului la un învățământ general de calitate prin fundamentarea politicilor educaționale pe dovezi, orientarea acestora spre extinderea echităţii, accesului şi incluziunii, și îmbunătățirii rezultatelor învățării. Cercetătorii vor fi încurajați să dezvolte abordări interdisciplinare în analiza şi monitorizarea politicilor educaţionale şi să identifice noi oportunităţi de modernizare a învăţământului general.

Lecţiile învăţate pe parcursul ultimului deceniu în procesul de reformare a învăţământului general relevă faptul că politicile educaţionale din Republica Moldova necesită o orientare mai mare spre obţinerea unor rezultate relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educației, în special creșterea competențelor absolvenților învățământului primar, gimnazial şi liceal. În prezent, nivelul de formare şi de dezvoltare a acestor competențe este măsurat în cadrul unor evaluări externe în raport cu instituțiile de învățământ şi sunt desfășurate atât la scară națională (examenele de absolvire a gimnaziului, examenul de bacalaureat), cât şi la scară internațională (PISA). Deşi rezultatele evaluărilor naționale şi internaționale sunt aduse la cunoștința publicului larg, în cazul Republicii Moldova ele nu au fost supuse unor analize pertinente pentru a pune în evidentă factorii care conduc la un nivel relativ scăzut al rezultatelor elevilor moldoveni. O primă încercare de acordare a burselor de cercetare a fost realizată de către Fundația Soros-Moldova în 2017, cercetările elaborate fiind bazate pe rezultatele evaluării PISA 2015. Bursele din prezenta rundă vor fi oferite pentru proiecte de cercetare elaborate în baza rezultatelor PISA 2018, care vor fi făcute publice de OECD în data de 3 decembrie a.c.

Obiectivele urmărite:

 • Dezvoltarea capacităților individuale de cercetare și analiză în educație, care vor conduce și la dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile active în domeniu şi ale instituțiilor academice în efectuarea studiilor de politici educaționale bazate pe dovezi.
 • Elaborarea de studii de politici educaționale ce au drept scop fundamentarea politicilor educaționale pe dovezi şi date relevante.
 • Mobilizarea opiniei publice în favoarea instituirii unor mecanisme obiective şi relevante de evaluare a rezultatelor învățării şi a performanțelor demonstrate de instituțiile de învățământ.
 • Atragerea tinerilor cercetători în elaborarea şi monitorizarea politicilor educaționale.
 • Sporirea gradului de conștientizare a actorilor educaționali și a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației privind necesitatea luării unor decizii argumentate, bazate pe dovezi și date relevante.

Organizarea concursului:

 • Bursa va fi oferită pe o perioadă de 10 luni (decembrie 2019 – septembrie 2020) şi constituie suma de 3,000 dolari SUA fiecare, achitată în două tranșe.
 • Sunt eligibili cetățenii Republicii Moldova, care activează în organizațiile societății civile din sectorul educației, think tank-urile/centrele analitice specializate în politici publice și în instituții de cercetare și de învățământ. De asemenea, la concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova, deținători de diplome de masterat sau doctorat, și cei care-și fac studiile de doctorat în țară sau peste hotare, cu condiția că în cadrul instituțiilor de învățământ în cauză ei cercetează politicile educaționale din Republica Moldova.
 • Sunt încurajate să participe persoanele cu vârsta de până la 45 ani, care demonstrează abilități de cercetare și/sau sunt implicate în desfășurarea activităților de cercetare academică și în domeniul politicilor publice.
 • În perioada decembrie 2019 – septembrie 2020 persoanele selectate vor elabora câte un studiu de politici educaționale, bazat pe rezultatele evaluării internaționale PISA 2018, corelate cu rezultatele evaluărilor naționale și/sau cu rezultatele evaluărilor precedente – PISA 2015 și PISA 2009. Studiile pot include şi analize comparate, bazate pe experiența țărilor cu un parcurs istoric similar celui al Republicii Moldova.
 • În parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Moldova, au fost identificate posibilele teme de cercetare, recomandate pentru a fi abordate în cadrul viitoarelor studii de politici. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați acest document.
 • Fiecare participant la concurs va propune tematica şi Planul desfășurat al studiului (max. 1.500 cuvinte, plus referințe bibliografice), pe care intenționează să-l elaboreze, însoțit de argumentele necesare. Planul va include următoarele componente: a) justificarea/ argumentarea tematicii propuse; b) scopul studiului; c) metodologia studiului; d) etapele de elaborare a studiului (calendarul); e) sursele de informare.
 • Metodologia studiului va fi bazată pe analize profunde și cuprinzătoare ale rezultatelor evaluării internaționale PISA 2018, demonstrate de elevii din Republica Moldova, orientată spre identificarea factorilor care contribuie la succese și insuccese școlare. Studiul va conține, de asemenea, recomandări de politici educaționale.
 • De la participanți se cere cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (abilități bune de comunicare și de lucru cu documente).
 • Pe durata elaborării studiului bursierii vor fi consultați de experți naționali în domeniu. În prezent, în proces de discuții se află propunerea de organizare pentru bursierii selectați a unui program scurt de formare în domeniul elaborării cercetărilor cantitative și calitative la unul dintre centrele universitare din România.

Cerințe față de studiile de politici:

 • Termenul de prezentare a studiilor elaborate: 1 octombrie 2020.
 • Volumul unui studiu: 60-80 mii de caractere, fără spații şi anexe.

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparține în egală măsură autorilor şi Fundaţiei Soros-Moldova. Autorii oferă Fundaţiei Soros-Moldova dreptul de a edita şi difuza studiile fără niciun fel de restricții.

Bursierii vor prezenta studiile elaborate în cadrul unei mese rotunde, care va fi organizată la Chișinău de Fundația Soros-Moldova, în colaborare cu Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, la finele anului 2020.

Persoanele interesate sunt invitate să-și prezinte CV-ul, lista publicațiilor, două publicații (copiile publicațiilor sau link-ul de accesare online) relevante tematicii concursului și Planul viitorului studiu până în data de 18 noiembrie a.c., ora 15.00, expediindu-le în format electronic la adresa Directorului Proiectului de Sprijinire a Educației, Ana Corețchi: acoretchi@soros.md.

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, care va fi anunțat până-n data de 29 noiembrie 2019.

Acest articol a fost adăugat în cadrul campaniei #casăștii, ce se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Eşti un tânăr voluntar activ?Vino la Forumul Bunelor Practici în Domeniul Voluntariatului!
Next Îmbină utilul cu plăcutul, participând la Wine&Music Nights #1, activități pentru tineri
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one × 4 =