Concurs: decernarea Premiului Național pentru anul 2020


concurs premiul național

Comisia pentru decernarea Premiului Național a anunțat demararea acestui concurs anual pentru selectarea candidaților pentru anul 2020. Vezi detalii despre cum poți aplica, în articolul ce urmează.

Premiul Național a fost instituit în scopul aprecierii de către Guvern a abordării inovative, perseverenţei şi abnegaţiei în activitate, a contribuţiei substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea societăţii, ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, la promovarea principiilor morale/umanitare, precum şi la consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova.

Guvernul decernează anual până la 10 premii naţionale în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenţei.

Scrisoarea de recomandare:

Scrisorile de recomandare a candidaţilor/colectivelor de candidaţi se depun în termenul stabilit la secretariatul Comisiei sau pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat (formular scrisoare de recomandare);

În calitate de candidaţi/colective de candidaţi la concursul pot fi recomandate , de către persoane notorii și/sau autorități abilitate, persoane ale căror rezultate ale activităţii sînt cunoscute de cel puţin un an publicului larg şi specialiştilor din domeniu.

Dosarul candidatului/colectivului de candidaţi conţine:

 • Curriculum vitae (CV); 
 • Lista publicaţiilor (pentru cărţile publicate în Republica Moldova se va indica ISBN-ul);
 • Lucrările ştiinţifice/de creaţie (monografii, broşuri, pliante);
 • Operele literare publicate şi înregistrate la Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova;
 • Copiile brevetelor de invenţii şi patentelor cu descrierea acestora;
 • Informaţia despre contribuţia personală (în cazul colectivelor de candidaţi);
 • Adnotarea rezumativă a lucrării sau a contribuţiei generale, care se semnează de fiecare candidat (indicii tehnico-economici, rezultatele transpunerii în practică, opiniile publicului, criticilor literari şi de artă etc.); 
 • Rezultatele implementării tehnologiilor, materialelor şi tehnicii noi;
 • Efectul/impactul economic/social/cultural al implementării/activităţii;
 • Materiale ilustrative aferente (imprimări audio/video, imagini, scheme, hărţi etc.);
 • Referinţe la sursele publice pentru documentarea asupra rezultatelor activităţii;
 • Alte materiale/informaţii de apreciere a candidatului/colectivului de candidaţi (indici de citare ISI sau Scopus, procese-verbale, decizii, recenzii, recomandări, distincţii, diplome etc.). 

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional sau Premiul de Stat, precum şi lucrările sau părţile acestora premiate în cadrul ediţiilor anterioare ale Premiului Naţional sau ale Premiului de Stat.

Informații suplimentare, vei găsi accesând acest link.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous Primul manual digital de Educație Mediatică pentru bibliotecari
Next Jurnalismul de date pentru ONG-uri. Training în Berlin
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *