Posts in category

Contabilitate, Finanțe


Comisia Electorală Centrală angajează un specialist în economie, finanțe sau contabilitate în calitate de consultat superior al Direcției financiar-economice. Sarcini de bază: – Ținerea evidenţei decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii; – Ținerea evidenţei operațiunilor de circulație a mijloacelor financiare în conturile curente bugetarea a la instituției; – Ținerea evidenţei operațiunilor de casă; – Elaborarea proiectelor …

0 27

Serviciul Fiscal de Stat angajează un inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Chişinău. Scopul general al funcţiei: Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum şi realizarea sarcinilor de bază …

0 70

Ai absolvit anul acesta Facultatea de Economie și ești în căutarea unui job? Serviciul Fiscal de Stat anunță concurs de angajare pentru tineri specialiști.  Începând cu data de 16 iulie, absolvenții instituțiilor superioare de învățământ pot depune actele necesare la direcția resurse umane din cadrul SFS (str. Constantin Tănase 9). Colectarea actelor se va desfășura până …

0 47

Agenția Națională pentru Sănătate Publică angajează trei specialiști în cadrul Direcției financiare. Candidații trebuie să aibă studii superioare în unul dintre domeniile: economie, contabilitate sau finanțe. Atribuțiile de bază: Participarea la planificarea/modificarea bugetului, generalizarea informațiilor referitor la planificarea bugetelor pe subdiviziuni; Efectuarea analizei pentru tipuri de cheltuieli și determinarea resurselor economisite pe fiecare segment; Planificarea/modificarea bugetului conform …

0 364

Banca Națională a Moldovei angajează un economist principal cu funcția de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime pentru toți candidații: 1) Studii şi experiență: –        Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; –        Experiență …

0 64

Inspectoratul Naţional de Investigaţii angajează un contabil-șef, care va avea următoarele sarcini de serviciu: Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii; Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare; Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare; Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanţei; Întocmește şi prezentă rapoartele financiare trimestriale …

0 57

Banca Națională a Moldovei angajează un economist principal, pe o durată determinată, cu funcția de supraveghere bancară din oficiu. Cerințe minime obligatorii pentru candidații: 1) Studii şi experiență: – Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; – Experiență profesională de cel puțin …

0 43

Asociația „Concordia” angajează un contabil- șef care va avea următoarele responsabilități: • Organizarea, gestionarea, monitorizarea, controlul și asumarea responsabilității cu privire la desfășurarea în mod eficient și în termen a evidenței contabile, a politicii contabile și asigurarea respectării reglementărilor legislative în vigoare; • Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă fiscale, statistice, conform legislației în vigoare; …

0 85

Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor angajează  doi inspectori în Secţia Analiză Operaţională.  Domeniu de activitate: Afaceri interne, Contabilitate, Audit, Finanțe, Economie. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei Scopul general al funcţiei:  Primirea, înregistrarea, analizarea, prelucrarea şi diseminarea  informaţiilor privind activităţile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului, …

0 496

Compania Classter este în căutarea unui fundraiser cu experienţă pentru a scrie proiecte, a obţine finanţare şi a raporta transparent realizarea proiectelor.  Cerința de bază a angajatorului este experiență reală, cunoașterea limbii engleze, posibil de a lucra la distanță. „De asemenea, suntem gata să acceptăm în echipă şi un voluntar fundraiser asistent, oferindu-i oportunitatea de a obţine …

0 27