Suport financiar pentru inițiativele de advocacy, educație și sensibilizare ale mass-media din Moldova


Freedom House solicită cereri de finanțare și de suport din partea organizațiilor neguvernamentale și coalițiilor înregistrate la nivel local, cu sediul în Republica Moldova, în regiunea Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană, care urmăresc consolidarea capacităților cetățenilor de a contracara răspândirea influențelor maligne prin dezinformare în Republica Moldova. Dezinformarea este acțiunea de răspândire în mod deliberat a informațiior false pentru a influența opinia publică, a ascunde adevărul și a diviza societatea. Prin inițiative de advocacy, educație, conștientizare și/sau formare, proiectele propuse vor avea ca scop promovarea dialogului constructiv asupra problemelor polarizante și stimularea încrederii și rezilienței în rândul părților interesate cheie, inclusiv autorităților guvernamentale, societății civile și jurnaliștilor.

Programul de granturi “Media Freedom Matters” se va axa pe următoarele obiective:

 1. Acordarea suportului financiar pentru inițiative de advocacy, campanii publice și alte activități pe termen lung menite să cultive rezistența la dezinformare în rândul societății civile, autorităților, comunităților marginalizate, mass-media și cetățenilor din Republica Moldova;
 2. Acordarea suportului tehnic esențial, asistenței și instrumentelor necesare noilor inițiative sau campanii pentru a impulsiona impactul lor asupra fortificării încrederii publice în mass-media independente din Moldova și jurnalismului bazat pe fapte în epoca dezinformării;
 3. Susținerea eforturilor mass-media independente, inclusiv de acoperire mediatică, campaniilor de advocacy axate pe drepturi și eforturilor de cercetare pentru informarea cetățenilor și cultivarea rezilienței lor la influențe maligne.

Freedom House va selecta până la două (2) inițiative de advocacy pentru a beneficia de o finanțare de până la 10,000 $ fiecare. Vor fi luate în considerare cererile din următoarele domenii tematice:

 • Sporirea gradului de reziliență a societății și celor din spațiul mediatic la dezinformare;
 • Exlorarea modalității de echilibrare a libertății de exprimare și libertății presei în epoca dezinformării;
 • Analiza oportunității utilizării instrumentelor digitale pentru demascarea și contracararea dezinformării;
 • Promovarea jurnalismului bazat pe fapte, schimbul constructiv de opinii și eforturilor de consolidare a încrederii între cetățeni și mass-media;
 • Valorificarea și extinderea relațiilor dintre organizațiile societății civile, autoritățile naționale și locale, mass-media independentă și alte părți interesate cheie dintr-o gamă variată de medii;
 • Susținerea educației mediatice a cetățenilor pentru a-i face mai puțin vulnerabili la influențe maligne și dezinformare;
 • Protejarea dreptului cetățenilor de acces la informații.

Sunt încurajate inițiativele menite să consolideze rolul mass-media în promovarea responsabilității față de actele de corupție, încălcarea drepturilor omului sau alte încălcări, axate pe utilizarea, dezvoltarea sau susținerea abordărilor și proceselor interne.

Se va acorda prioritate organizațiilor și inițiativelor care activează pentru libertatea sau suportul presei, precum și celor care susțin transparența, responsabilitatea și dezvoltarea democratică. În plus, se va acorda prioritate inițiativelor care abordează aspecte legate de contracararea răspândirii influențelor maligne prin dezinformare la nivel local sau regional.

Inițiativele selectate vor beneficia de asistență financiară pe parcursul a cel mult 10 luni. Freedom House va susține campanii publice, acțiuni de advocacy, precum și alte inițiative de sensibilizare, care vor spori gradul de sensibilizare a opiniei publice și vor responsabiliza autoritățile și alți actori relevanți în vederea realizării pașilor concreți pentru combaterea răspândirii dezinformarii și spre o mai bună respectare a libertății presei și libertății de exprimare în Republica din Moldova.

Solicitanții dispun de o vastă libertate în elaborarea proiectelor în cadrul acestui apel pentru cereri, însă cererile vor fi evaluate și în baza următoarelor criterii:

 • Viziune clară – descrie oare solicitantul în mod clar un scop de advocacy sau sensibilizare, grupurile țintă și instrumentele necesare pentru inițiativa sa?
 • Inovație – propune oare solicitantul abordări inovatoare, inclusiv care implică utilizarea tehnologiilor pe timp de pandemie, pentru a-și distribui conținutul, a angaja publicul, a spori gradul de sensibilizare sau a promova respectarea mai largă a libertății de exprimare și libertății presei în Republica Moldova?
 • Parteneriate și implicare – intenționează oare solicitantul să dezvolte parteneriate strategice cu mass-media, organizațiile societății civile, comunitatea pentru drepturile omului sau instituțiile guvernamentale?
 • Audiența și acoperirea – se focusează oare solicitantul pe nivelul regional sau local, are oare o idee clară despre publicul său curent și / sau dorit și despre cum să se implice și să răspundă necesităților publicului respectiv?
 • Ne-discriminare și drepturile omului – ține oare solicitantul cont de modul în care sunt prezentate în mass-media naționalitatea, etnia, limba, identitatea de gen, orientarea sexuală, abilitățile fizice / mentale și alte caracteristici distinctive ale omului și cum sunt descrise strategiile de suport pentru nediscriminare și incluziune? Acoperă oare proiectul comunitățile sau populația marginalizată? Demonstrează oare proiectul un angajament față de și un accent pe drepturile omului?
 • Capacitate de dezvoltare organizațională – demonstrează oare cererea în mod clar capacitatea de implementare a inițiativei propuse?
 • Fezabilitate în condițiile măsurilor de restricție pe timp de pandemie – este fezabilă implementarea activităților luând în considerație restricțiile luate în legătură cu COVID-19? Cererea descrie planul de intervenție pentru a modifica activitățile, în caz de necesitate, pentru a asigura siguranța implementatorului și a beneficiarilor?

Se va acorda prioritate inițiativelor și campaniilor de nivel regional și local din Moldova, în special celor axate pe comunitățile vorbitoare de limbă rusă din Republica Moldova. Cererile depuse în cadrul acestui apel trebuie să denote înțelegerea principalelor necesități organizaționale și / sau ale campaniei și dorința de a le aborda cu susținerea Freedom House.

ELIGIBILITATE

Doar organizațiile necomerciale, asociațiile, inițiativele și fundațiile active în Republica Moldova, Uniunea Europeană sau în cadrul Parteneriatului Estic sunt eligibile pentru participare la acest program. Persoanele fizice și instituțiile guvernamentale, cvasi-guvernamentale sau comerciale nu sunt eligibile pentru finanțare.

INFORMAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Deciziile cu privire la selecție vor fi luate până la 14 ianuarie 2022. Freedom House intenționează să acorde finanțare proiectelor începând cu luna februarie 2022. Bugetul proiectului nu trebuie să depășească 10,000$. Distribuirea fondurilor se va face după încheierea unui acord între partenerii de advocacy și Freedom House.

CRITERIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR

INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

Acest program este parte a proiectului “Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Republica Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID și Ambasada Britanică la Chișinău și implementat de Internews în Moldova și Freedom House, care are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

Fondată în 1941 de Eleanor Roosevelt și alții, Freedom House este cea mai veche organizație neguvernamentală non-profit din Statele Unite, dedicată promovării și apărării democrației și libertății în toată lumea. Freedom House susține expansiunea globală a libertății prin activitățile sale de advocacy, monitorizare și cercetare aprofundată a stării libertății și suport direct pentru reformatorii democrației din întreaga lume.

Termenul-limită: 

Cererile trebuie să fie recepționate de Freedom House până la 31 decembrie 2021, orele 23:59 EST. Toate cererile de finanțare vor fi expediate în format electronic la adresa  eurasia@freedomhouse.org cu mențiunea “Moldova Media Advocacy Initiatives” în spațiul dedicat subiectului.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Concurs foto, video și text: „Drepturile omului prin ochii mei”
Next Webinar pentru tineri: Marketing 360 de grade
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × 3 =