Post Vacant: Fundaţia Soros-Moldova este în căutare de asistent în departamentul mass-media şi cultură


Eşti în căutare de un job? Fundaţia Soros-Moldova (FSM) angajează: Asistent(ă) program în Departamentul Mass-Media și Cultură (post vacant).

Cerințe obligatorii față de candidați:

 • Studii superioare finalizate,
 • Experiență de muncă de minim 1 an;
 • Cunostințe operare PC;
 • Foarte bună stăpânire a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Cunoștințe de limbă engleză, la nivel avansat;
 • Cunoștințe de limbă rusă, la nivel mediu;
 • Bună stăpânire a pachetului Google Docs, Sheets, Slides și Forms și cunoștințe de operare a unui sistem electronic de evidență și gestionare a granturilor vor fi considerate un avantaj;
 • Competențe în comunicare verbală și prezentare publică;
 • Experiență în activități de management general/management financiar/administrare va constitui un avantaj.

Competențe:

 • Capacitate de integrare într-o echipă; 
 • Caracter sociabil;
 • Reactivitate, responsabilitate și flexibilitate, precum și motivație de a se perfecționa;
 • Dinamism și rigoare;
 • Abilitatea de a lucra eficient și a respecta termenele prestabilite;
 • Sociabilitate și sensibilitate culturală, capacitatea de a lucra în medii ce presupun interacțiunea cu diverse părți interesate.

Responsabilități:

 • Asistentul de program din cadrul departamentului;
 • participă la planificarea, organizarea și urmărirea activităților aferente proiectelor operaționale implementate de departament; 
 • participă la gestionarea bugetelor proiectelor operaționale și la monitorizarea valorificării lor eficiente;
 • participă la subcontractarea, atunci când este cazul, a prestatorilor de servicii, conform procedurilor interne ale FSM;
 • oferă consultanţă persoanelor/instituțiilor interesate în solicitarea unui grant;
 • informează aplicanţii la grant despre deciziile Juriului / Senatului;
 • asistă directorul și managerul de departament la executarea deciziilor Juriului / Senatului referitor la proiectele aprobate, începând cu perfectarea contractului de grant şi terminând cu primirea raportului financiar cu privire la realizarea proiectului;
 • duce evidenţa mijloacelor financiare şi a obligaţiunilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate;
 • evaluează respectarea de către beneficiari a condițiilor și termenelor contractelor de grant, monitorizează activitățile și resursele, pentru a diminua riscurile și a sesiza oportunitățile;
 • efectuează vizite de monitorizare și întocmește rapoarte privitor la evoluția proiectelor;
 • etc.

Fundația Soros-Moldova oferă:

 • salariu competitiv (salariul va fi negociat individual, în dependență de calificarea candidatului și posibilitățile Fundației);
 • condiții de muncă într-un climat profesional și prietenos;
 • posibilitate de avansare.

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestuia în funcție de rezultatele evaluării de la sfârșit de an.

Procedura de aplicare: persoanele interesate de ocupa postul vacant trebuie să prezinte dosarul de angajare care va conține:

 • CV-ul;
 • O scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă. ( Așteptările salariale şi datele de contact a două persoane de referință)

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: miercuri, 17 decembrie 2019, ora 16.00. Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa recruitment@soros.md (subiectul mesajului – Post vacant, Asistent Departament Mass-Media) sau la adresa Fundației din str. Bulgară nr. 32, MD 2001, Chișinău (în atenția Victoriei Miron, Director de Departament).

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.
Politica de personal a Fundației Soros-Moldova este de a nu discrimina nicio persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Pentru mai multe detalii, vino pe data de 11 decembrie, ora 15.00, la sediul FSM (Chișinău, str. Bulgară nr. 32) pentru o sesiune de informare și întrebări-răspunsuri despre organizație, jobul propus și condițiile de participare la concurs. Deasemenea, detalii despre job găseşti şi aici.

Acest articol a fost adăugat în cadrul campaniei #casăștii, ce se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”. Acesta este implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Previous Eşti în căutare de un job? AO Alternative Internaţionale de Dezvoltare anunţă concurs pentru post vacant
Next Training pentru studenţi: EcoVisio şi problemele mediului!
Mădălina Braghiş
About the author

Mădălina Braghiş

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *