MECC a lansat Programul Anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, 2021


granturi oranizații de tineret 2021

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a lansat programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Procedura de aplicare, evaluarea dosarelor, precum și condițiile de încheierea și derulare a contractului de finanţare sunt prevăzute de Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

Cine poate aplica: 

 • La concurs pot participa organizaţiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.
 • Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

Priorităţile generale pentru anul 2021:

 • Dezvoltarea cetățeniei active și spiritului civic în rândul tinerilor;
 • Promovarea dialogului intergenerațional și a activității de voluntariat în rândul tinerilor;
 • Instituirea unui program de instruire continuă a lucrătorilor și specialiștilor de tineret;
 • Creșterea competențelor digitale și susținerea activității de educație în domeniul mass-media în rândul tinerilor;
 • Dezvoltarea mecanismelor de implicare a tinerilor proveniți din medii dezavantajate în vederea integrării sociale a acestora;
 • Elaborarea studiilor și cercetărilor în domeniul de tineret;
 • Fortificarea spiritului comunitar prin promovarea modului sănătos de viață și dezvoltarea activităților de sport de masă;
 • Dezvoltarea capacităţilor instituţionale a organizaţiilor și structurilor asociative de tineret;
 • Stimularea participării tinerilor în procesul decizional și consolidarea structurilor de co-management la nivel local;
 • Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a stagiilor de practică în sectorul public şi cel privat;
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor, precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul tinerilor la piaţa muncii;
 • Consolidarea capacității autorităților publice locale privind implementarea politicii în domeniul de tineret.

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul proiectelor sunt următoarele: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret.

Valoarea grantului oferit:

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim 420 000,00 lei.

Comisia de evaluare a dosarelor poate interveni cu recomandări sau condiții obligatorii pe partea de concept, precum și de diminuare sau majorare de buget al proiectului declarat câștigător.

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 8 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1aprilie și să se finalizeze nu mai târziu de 1 decembrie a anului 2021.

Procesul de aplicare:

Dosarul trebuie să includă:

 1. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr. 1 din regulamentul-cadru;
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr. 2 din regulamentul-cadru;
 3. CV-ul organizației de tineret;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3 din regulamentul-cadru;
 6. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
 7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 8. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 9. Raport financiar și fiscal pentru ultimii 2 ani.
 10. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi:
 • Scrisori de intenție din partea terţilor;
 • Contracte de sponsorizare;
 • Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 • Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;

Anexele pot fi descărcate din Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor

Dosarul complet va fi depus online (PDF și Word/Excel) la adresa pg2021@mecc.gov.md, până la data de 08.02.2021, ora 12.00.

Sursa: https://mecc.gov.md

Descoperă mai multe oportunități și activități pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous 10 fapte uluitoare ale creierului uman ce ar putea să te pună pe gânduri
Next Ai o afacere cu o istorie de succes? Fii speaker la CEED GROW
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

8 − 4 =