JOB// Biroul Național de Statistică angajează un consultant. Cerințele față de candidați

BNS, job, angajare, locuri de muncă Chișinău

Foto simbol: salarieswiki.com

Biroul Național de Statistică angajează un Consultant în cadrul Direcţiei statistica demografică şi recensămîntul populaţiei, perioadă determinată.

Scopul general al funcției:
Asigurarea activităților de producere a indicatorilor statistici în domeniul demografic în conformitate cu cerințele naționale și standardele internaționale în domeniu.

Sarcinile de bază:
– Elaborarea şi ajustarea metodologiilor şi metodelor de procesare a informaţiei vizînd statistica vitală în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării datelor statistice şi administrative;
– Organizarea statisticii şi evidenţei primare a mişcării naturale a populaţiei în baza surselor administrative;
– Verificarea autenticităţii datelor statistice primare privind numărul născuţilor, decedaţilor, căsătoriilor şi divorţurilor, primite în format electronic de la ÎS „CRIS „Registru”;
– Generalizarea şi producerea datelor centra-lizate vizînd mişcarea naturală a populaţiei;
– Participarea la diseminarea informaţiei vizînd statistica demografică, la activitatea de cooperare interministerială şi internaţio-nală în domeniul statisticii demografice.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar;
Experienţă profesională – vechimea în muncă în domeniul economic -1 an – pentru funcţia de consultant;
– Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1, B2);
– Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet, E-mail;
– Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, economic;
Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate::

  • Copia buletinului de identitate;
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Copiile diplomelor de studii
  • Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • Copia carnetului de muncă;

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Ala Caraman;
Telefon: 0 22 40 30 80;
E-mail: ala.caraman@statistica.gov.md;
Web site: www.statistica.md;
Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble, 106, et. 4, bir. 409.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Seminar cu Angelica Frolov. „Discursul instigator la ură”: ce înseamnă și cum îl deosebim
Next Participă la evaluarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

8 + sixteen =