Job // Asistent Administrativ, Traducător


Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Proiectul constă din patru componente:

 • Înregistrarea primară a bunurilor imobile;
 • Evaluarea bunurilor imobile;
 • Consolidarea sistemului de administrare funciară;
 • Consolidarea capacității și managementul de proiect.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un Asistent Administrativ/traducător, care va asigura, oferi suport administrativ personalului UIP în gestionarea fluxului de comunicare/documente și agendei – atât în cadrul UIP cât și prin coordonarea și cooperarea cu departamentele relevante ale agenției de implementare a proiectului, agențiile de sprijin și alte entități interesate ale proiectului – fapt ce va spori la realizarea agendei PÎEF. Consultantul este membru al UIP.

Asistența administrativă zilnica, asigurată de către Asistentul Administrativ/traducător  în activitatea de fiecare zi a personalului implicat în Proiect are drept scop asigurarea unei asistențe eficiente pentru a realiza agenda oficială al PÎEF. O mare parte din relațiile externe se bazează pe un sistem de corespondență/comunicare eficient şi profesional; un sistem de păstrare a informației, etc. – folosite de către Consultant pentru a răspunde la cerințele Proiectului.

Sarcinile principale:

 • Să acorde asistență personalului proiectului în aspecte administrative ale activităților de implementare ale Proiectului;
 • Să fie responsabil de înregistrarea, monitorizarea şi prezentare documentației actuale către destinatari (utilizatori);
 • Să stabilească şi să mențină un registru a corespondenței oficiale și să urmărească ca răspunsurile sunt remise în termenii necesari (să contribuie la pregătirea scrisorilor);
 • Să acorde asistență administrativă/logistică personalului UIP în pregătirea rapoartelor, proceselor verbale şi altor documente necesare proiectului;
 • Să coordoneze activitatea altor angajați UIP ce oferă suport administrativ (de ex. traducători, dereticători, etc.) pentru a acorda asistență PÎEF:
 • Să fie persoană de legătură dintre UIP şi Consultanții Proiectului/DC/ASP pe de o parte, şi traducători angajați pe de altă parte;
 • Să ducă evidența traducerilor, să verifice calitatea materialelor primite şi să primească şi sa aprobe actele de predare-primire remise de traducători;
 • Să acorde asistență la organizarea vizitelor misiunilor BM (pregătirea și diseminarea informațiilor aferente, logistica ședințelor, etc.);
 • Să fie responsabil ca personalul/spațiile UIP sunt asigurate cu rechizite necesare și să contribuie la funcționarea optimă a oficiului UIP;
 • Alte sarcini de ordin administrativ-secretarial ce pot fi solicitate de managerul de proiect.

Sarcini de traducere:

Traducerea corespondenței primite, ieșite şi interne (la necesitate);

Traducerea corespondenței oficiale, a documentației solicitate de membrii UIP, de asemenea, pentru angajații ASP/DC care nu cunosc limba engleză, în:

– Traducerea scrisă;

– Traducere orală;

Divizarea estimativă a timpului între traducere scrisă şi orală este următoarea:

Pentru traducerea scrisă – 30 %;  pentru traducerea orală – 10 % din tot lucrul (restul 60% – suport administrativ).

Agenția Servicii Publice invită consultanți eligibili de a prezenta interesul în prestarea serviciilor menționate. Consultanții interesați trebuie să prezinte informație care atestă calificarea de a îndeplini sarcinile atribuite și întrunesc următoarele cerințe minime de calificare:

Criterii de calificare:

 • Studii superioare în filologie engleză;
 • Experiență anterioară (cel puțin 2 ani) in calitate de asistent administrativ / traducător (în proiecte finanțate de organizații financiare internaționale va constitui un avantaj);
 • Posedarea excelentă a limbilor română, rusă; cunoașterea excelentă a limbii engleze (pentru traduceri scrise si orale);
 • Abilități excelente de lucru la computer.

Contractul va fi încheiat pentru perioada de un an, cu o perioada de probă de 3 luni. Contractul poate fi prelungit anual, până în 2024, cu condiția performanțelor satisfăcătoare.

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Termenul limită de prezentare a documentelor este 11 mai 2022, ora  17:00 la următoarea adresă:
e-mail: pief.procurement@asp.gov.md
În atenția: Adrian Prozorovschi, Specialist în procurări
Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru
MD-2005,Chișinău, Republica  Moldova,
str. Alexandr Pușkin 47, of.317

Descoperă mai multe articole pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous JOB // TV Nord este în căutarea unui/unei reporter/e
Next Concurs de postere la America House Chișinău
Popov Alexandra-Luiza
About the author

Popov Alexandra-Luiza

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − nine =