Tinerii se pot înscrie pentru un Program de Stagii în Parlament. Află detalii


program de stagii in parlament

Tinerii se pot înscrie pentru un Program de stagii în Parlamentul Republicii, pentru a afla mai multe despre modul de funcționare a legislativului și de a căpăta experință practică în domeniu.

În perioada sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului sunt oferite 29 locuri de stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

La acest Program de stagii pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii.

Condiţiile de aplicare la Program sunt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului sunt acoperite în totalitate de către stagiar.

Condiții generale de participare/admitere la concurs:

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

– Să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;
– Să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;
– Să aibă vîrsta de pînă la 30 de ani;
– Să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de maşter de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate, ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani;
– Să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs, termenul de depunere a dosarului de participare.

Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale  documentare parlametară (Direcția redactare: 2 studenți/masteranzi) trebuie să dețină studii filologice, să posede  limba de stat şi limba rusă la nivel avansat (redactare  limba română/traducere română-rusă).

Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale  comunicare  și relații publice trebuie să dețină studii în jurnalism și relații publice (Direcția relații cu mass-media: 2 studenți/masteranzi); studii privind tehnicile ghidajului (Centrul vizite și informare: 1 student/masterand).

Dosarul de participare va include:

  1. Formularul de aplicare;
  2. Scrisoare de intenţie;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;
  5. Copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);
  6. Copia carnetului de muncă;
  7. Cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
  8. Copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;
  9. Scrisori de recomandare.

Dosarul de participare la concurs admitere la concurs se va depune  personal sau prin oficiul poştal, la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, precum și prin e-mail: resurseumane@parlament.md.

Informații suplimentare pot fi obținute la coordonatorul de Program – Valentina Didencu, consultant principal în Direcția resurse umane, (022) 820 571.

Termen limită de depunere a dosarului – 28 februarie 2020.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, urmărind pagina noastră youth.md!

Previous Solidarity Fund PL angajează Coordonator de proiecte în domeniul Revitalizare Urbană
Next America House îți pregătește un atelier unde vei afla cum să scrii corect o scrisoare de motivație
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *