Modelul de incluziune socio-economică a femeilor din Ungheni și Cahul, pe agenda de discuții a Grupurilor Locale de Experți


Modelul de incluziune socio-economică a femeilor prin ocupare – angajare și desfășurarea activităților independente – a fost principalul subiect de discuții în cadrul ședințelor de lucru organizate în luna mai la Cahul și Ungheni. Membrii Grupurilor Locale de Experți din cele două regiuni și-au dat întâlnire în cadrul unor sesiuni dedicate și au discutat despre obiectivele comune și recomandările cu privire la elaborarea mecanismului local de referire a supraviețuitoarelor violenței, cu accent pe parteneriatele și rețelele de colaborare axate pe integrarea economică a femeilor în societate.

Ședințele Grupurilor Locale de Experți de la Ungheni și Cahul se desfășoară în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, implementat de Asociația Obștească „FĂCLIA”, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women din cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova. Acesta este dezvoltat în 12 localități din țară: municipiul Ungheni și următoarele sate din raionul Ungheni: Pîrlița, Mănoilești, Măcărești, Rădenii Vechi și Zagarancea; municipiul Cahul și următoarele sate din raionul Cahul: Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni și Zîrnești.

Proiectul își propune să susțină 80 de femei supraviețuitoare ale violenței domestice, pentru ca acestea să beneficieze de toate oportunitățile de integrare economică, dar și să îmbunătățească percepția cetățenilor despre fenomenul violenței în familie și a celei bazate pe gen, egalitatea de gen și drepturile femeilor.

Carastan Valentina, primara satului Slobozia Mare, Cahul: „Colaborarea locală bazată pe comunicare este cheia pentru acordarea suportului necesar femeilor supraviețuitoare ale violenței în familie. Iar modelul de incluziune socio-economică a femeilor pus în discuție la întrunirea noastră a trasat foarte bine pașii pe care îi putem întreprinde pentru a le oferi femeilor suport eficient și pe termen lung.”

Modelul de incluziune socio-economică va oferi oportunitatea ca femeile să beneficieze de servicii complexe de abilitare, susținere și ghidare pentru a practica activități generatoare de venituri. Membrii Grupurilor Locale de Experți, alcătuite din reprezentanți ai instituțiilor conectate la program, s-au axat pe drepturile economice ale femeilor, ocuparea forței de muncă și acțiunile care trebuie desfășurate pentru a le oferi femeilor din 12 localități ale regiunilor Cahul și Ungheni oportunitatea de a învăța, cerceta și desfășura o activitate care să le ofere independență financiară.

Angela Ciocârlan, președinta Asociației Obștești „Făclia”, managera proiectului „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”: Cooperarea multisectorială este extrem de importantă pentru abilitarea socio-economică a femeilor din regiuni. Iar întrunirile Grupurilor Locale de Experți la care am participat au scos în vileag necesitatea realizării obiectivelor noastre comune, pentru a ajuta femeile să se încadreze în câmpul muncii, să se dezvolte din punct de vedere profesional și să se bucure de o viață decentă. Or, acesta este și unul dintre obiectivele programului „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă” – de a ajuta femeile din regiunile Ungheni și Cahul, inclusiv pe cele care se confruntă cu fenomenul violenței domestice, să se angajeze și să inițieze activități de antreprenoriat. Ședințele Grupurilor Locale de Experți de la Ungheni și Cahul au punctat foarte bine acțiunile comune pe care trebuie să le întreprindem pentru sprijinul femeilor, cu precădere a celor aflate în situații precare, și cum trebuie să cooperăm, astfel încât acțiunile noastre să fie eficiente și să aibă impact pe termen lung.”

Modelul menționat are drept scop abilitarea femeilor pentru angajare și activități generatoare de venituri și integrarea socio-economică a femeilor victime, supraviețuitoare sau supuse riscului de violență în familie. El este constituit în baza a 4 piloni: mecanismul local de referire, bazat pe parteneriate, pentru abilitarea economică a femeilor; rețeaua de suport și asistență a victimelor/supraviețuitorilor violenței; strategia de identificare a femeilor victimelor, supraviețuitoarelor sau celor supuse riscului de violență în familie; metodologia pentru furnizarea de servicii de abilitare socio-economică a femeilor victimelor, supraviețuitoarelor sau supuse riscului de violență în familie, care presupune o serie de activități, printre care și oferirea acțiuni de consiliere psiho-socială, consiliere în carieră și sprijin în identificarea și accesarea oportunităților de muncă și antreprenoriat.

Alexandru Gavrilița, șeful DOFM Ungheni: Femeile din Ungheni și Cahul aflate în situații dificile trebuie să cunoască faptul că pot primi ajutor pentru obținerea unui loc de muncă, ghidare în carieră, cursuri de formare profesională și informare privind subvențiile de stat și programele disponibile de finanțare pentru femei la Direcțiile pentru Ocuparea Forței de Muncă din aceste regiuni. Ne dorim să avem în comunități cât mai multe femei încadrate în câmpul muncii, să reducem rata șomajului și să prevenim efectele sociale ale acestuia.”

Membrii Grupurilor Locale de Experți au ajuns la concluzia că supraviețuitoarele violenței în familie au nevoie de încurajare, ghidare și susținere pe toată perioada de abilitare. Prin cooperare multisectorială, ele trebuie încurajate să participe inclusiv la atelierele de dezvoltare personală din cadrul Cluburilor pentru Femei din localitățile lor și să adere la programul „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”.

În cadrul proiectului, femeile care își doresc să se integreze economic și să devină independente financiar beneficiază de servicii de ghidare în carieră, consiliere psihologică și alte servicii.

Irina Turețchi, lideră locală, Clubul pentru Femei Zagarancea, Ungheni:Cluburile pentru femei sunt locul potrivit pentru socializare și interacțiune. Întrunirile din cadrul Cluburilor au menirea să ajute femeile care vin aici în parcursul lor de dezvoltare personală, profesională și antreprenorială prin programe și servicii inovative. Aici, fiecare dintre ele învață să-și realizeze potențialul maxim, să participe activ în societate și economie și să își dezvolte abilitățile și competențele necesare pentru muncă decentă și viață decentă, fapt care reprezintă cheia succesului și autoîmplinirii.”

În cadrul întrunirilor Grupurilor Locale de Experți de la Ungheni și Cahul a fost prezentată și aprobată Metodologia de asistență pentru integrare socio-economică a femeilor victime ale violenței în familie, a supraviețuitoarelor sau celor supuse riscului de violență în familie.

Pentru ca încadrarea femeilor în câmpul muncii să fie de lungă durată și sigură pentru persoanele asistate, este esențială identificarea locurilor de muncă potrivite lor, în funcție de abilitățile individuale și predilecția pentru anumite domenii. Acest proces pornește de la ideea că integrarea socio-economică a femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței este un proces flexibil, orientat spre necesitățile și abilitățile persoanelor și este utilizat în calitate de bază structurală pentru angajare, autoangajare și activități generatoare de venituri.

Svetlana Anton, șefa DOFM Cahul: „Implicarea tuturor structurilor statului pentru încadrarea în câmpul muncii a femeilor și scoaterea lor din acest cerc vicios este vădit stringentă. În pofida progresului înregistrat, femeile expuse la violență în familie continuă să păstreze tăcerea. Se întâmplă din cauza stigmatizării, a lipsei de cunoștințe, a accesului limitat la justiție și servicii de sprijin, precum și a climatului general de toleranță și impunitate. Cred că anume aici trebuie să ne concentrăm atenția și, în comun, să acordăm femeilor suport”.

La ședințele Grupurilor Locale de Experți s-a pus în discuție și faptul că femeile pot beneficia de subvenții din partea statului, în conformitate cu Legea Nr. 105 din 14-06-2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj. Subvenția lunară reprezintă 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenționarea locurilor de muncă este destinată șomerilor supuși riscului de excluziune socială, cu scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii.

Această inițiativă este parte a proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, implementat de Asociația Obștească „Făclia”, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women din cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova!

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous În UTA Găgăuzia a fost deschis primul centru de dezvoltare a abilităților digitale ale femeilor – Women Hub Comrat
Next Participă în proiectul ACT și promovează educația prin jocuri de masă în regiunea ta
Ecaterina Braguță
About the author

Ecaterina Braguță

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen + seventeen =