JOB//Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, funcției publice vacante, director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază: 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • cunoaşte limba română;nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Persoanele interesate vor depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare  (poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 •  cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 9 octombrie 2018.

telefon de contact: +373 22-201-404;

e-mail: natalia.graur@justice.gov.md;

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, șef al Serviciului resurse umane și probleme speciale.

 

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous JOB//Echipa Piko este în căutarea unui DTP/Designer
Next Agenția de Guvernare Electronică te invită la un dialog public
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sixteen − 4 =