Job//Asistent de proiect la Festivalul Internaţional de Film Documentar pentru Schimbare Socială “Moldox”

asistent de program , festival , part-time

Foto- simbol: kinghost.com.br

Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX angajează asistent de proiect.

Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială  are loc anual în luna septembrie în orașul balnear Cahul. După ce a cunoscut o ascensiune rapidă pe piața festivalieră de film documentar din Europa de Est, cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX va continua să creeze spațiu exclusiv pentru proiecția celor mai bune filme documentare internaționale în Republica Moldova. Pe lângă filmele documentare premiate la nivel internațional, aduse în exclusivitate la noi, festivalul expune și alte opere de artă cu o relevanță socială puternică: instalații video, expoziții de fotografie, teatru social, lansări de carte, mese rotunde, sesiuni de întrebări și răspunsuri după proiecții, dar și activități de implicare a societății civile. Prin urmare, gradul nivelului de învățare și de schimb social crește, reunind în acest sens idei locale, naționale și internaționale privind schimbarea socială și integrarea europeană.

Persoana angajată în funcția de asistent de proiect va activa în cadrul echipei Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX, asistând directorul festivalului în pregătirea și derularea activităţilor planificate pe durata festivalului.

Funcții generale:

Asistentul de proiect va fi responsabil de asigurarea eficienţei implementării continue a proiectului sub îndrumarea şi supravegherea directorului Festivalului MOLDOX.

Asistentul de proiect va avea responsabilitatea zilnică de administrare a proiectului, de a oferi sprijin şi de a asigura logistica activităților.

Responsabilități specifice:

 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare;
 • Elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectelor și traducerea acestora și a altor materiale aferente în limba engleză;
 • Asigurarea evidenței mijloacelor financiare pe granturile oferite în cadrul Proiectului și pregătirea plăților însoțite de documentele justificative, utilizând sistemul de management financiar al organizației, în corespundere cu procedurile existente;
 • Participarea la ședințele de planificare la întrunirile cu membrii echipei festivalului;
 • Asigurarea unei comunicări eficiente cu partenerii festivalului;
 • Păstrarea și arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) în condiții corespunzătoare.
 • Asigură logistica necesară pentru organizarea evenimentelor din cadrul festivalului;
 • Duce evidenţa corespondenţei scrise şi electronice;
 • Menţine comunicarea cu furnizorii de servicii și produse;
 • Asistă directorul festivalului în supravegherea financiară a activităţilor festivalului;
 • Ține evidența donaţiilor financiare, dar şi a bunurilor materiale primite şi predate;
 • Se implică în procesul de planificare strategică a festivalului;
 • Contribuie la dezvoltarea organizațională a Festivalului MOLDOX;
 • De a asigura managementul proiectului, inclusiv planificare, gestionarea bugetului, raportare;
 • Să elaboreze materiale şi să ofere feedback la documente relevante;
 • Să ofere asistenţă experţilor naţionali şi internaţionali implicaţi;
 • Să asigure integrarea dimensiunii de gen în toate activităţile realizate în cadrul proiectului;
 • Să realizeze toate măsurile pentru desfăşurarea auditelor, misiunilor de evaluare;
 • Să realizeze alte sarcini care decurg din specificul activităţii de asistent de proiect.

Calificări și competențe necesare:

 • Studii superioare și studii post-universitare/masterat în domeniul științe politice, relații internaționale, drept, management, administrație publică, sociologie sau alte domenii similare.
 • Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul managementului proiectelor sau aflarea într-o funcție cu responsabilități similare în cadrului sectorului neguvernamental;
 • Experiență de lucru cu organizațiile neguvernamentale, în special, cele active în domeniul industriilor creative;
 • Experiență de lucru în gestionarea financiară de proiecte, achiziție de bunuri și servicii;
 • Abilități analitice și administrative de gestionare a unui proiect, inclusiv abilități de elaborare a termenelor de referință, anunțurilor, contractelor, rapoartelor / rezumatelor, monitorizarea implementării activităților și proiectelor;
 • Abilități de documentare și elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză; capacități de vorbire și scriere fluentă în aceste limbi; cunoașterea la nivel uzual a limbii ruse;
 • Abilități bune de planificare, auto-organizare, lucru cu supraveghere minimă și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și independent;
 • Abilități bune de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel);
 • Capacitatea de a realiza sarcinile cu minime indicaţii şi supraveghere, dar sub îndrumare managerială, oferind  valoare adăugată tuturor activităților bazate pe echipă;
 • Respectarea procedurilor interne ale organizației pentru a asigura standarde înalte de performanță și respectarea orientărilor organizației;
 • Implicarea în implimentarea proiectului la toate etapele: planificarea şi bugetarea activităţilor, organizarea de întâlniri şi discuţii, urmărirea feedback-ului din partea actorilor implicaţi;
 • Studii superioare de specialitate (domeniul social sau legal);
 • Cunoaşterea sectorului nonprofit;
 • Experienţă în activităţi de logistică;
 • Capacitatea de adaptare și implementare;
 • Abilităţi de comunicare orală, scrisă și de negociere;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele Festivalului MOLDOX.

Experiență profesională:

 • Experienţă similară în cel puţin 2 (două) proiecte în ultimii 2 (doi) ani, cu un buget minim de 10 000 EUR.
 • Experienţă minimum un an (1 an) în sectorul non-guvernamental.

Competențe funcționale:

 • Abilități bune de comunicare şi relaţionare interpersonală.
 • Flexibilitate şi motivare.

Dificultăţi în activitate:

 • Asistentul de proiect va demonstra un nivel înalt de inițiativă și creativitate personală, respect faţă de litera legii, va face faţă situaţiilor de stres şi realizarea sarcinilor în termen limită;
 • Trebuie să fie capabil să soluționeze problemele și să abordeze aspecte cu perspective diferite.

Aptitudini lingvistice:

 • Cunoaşterea limbii române-excelent, cunoaşterea limbii engleze-nivel B2.

Abilităţi IT:

 • Abilităţi de operare la calculator, cunoaşterea excelentă a Microsoft Office, Google Drive.

Locul de muncă:

Chișinău, Cahul (pe durata festivalului sau deplasări ocazionale până la festival)

Program de lucru: flexibil, part-time minim 4 ore / zi.

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoarea de motivaţie;

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa info@moldoxfestival.com, cu specificarea „Aplicare_asistent festival” pînă la data de 1 mai 2018, ora 23:59.

Persoana selectată va fi angajată în bază de contract prestări servicii, pentru o perioadă de 6 luni (mai 2018 – noiembrie 2018). Disponibilitatea candidatului de a se afla în incinta biroului A.O. „MOLDOX” cel puțin 10 ore pe săptămână pentru executarea obligațiilor contractuale va constitui un avantaj.

Previous JOB// Se caută consultanți administrativi pentru Proiectul de modernizare a serviciilor guvernamentale
Next Inovaţii printre cărţi: Primul FabLab regional a fost lansat în Biblioteca Raională Ungheni
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *