JOB// Centrul Național Anticorupție angajează un specialist în Secţia secretariat şi arhivă

CNA, Job, angajare

Foto simbol: Deschide.md

Centrul Național Anticorupție (CNA) angajează un specialist în Secţia secretariat şi arhivă. Funcţia este temporar vacantă și presupune realizarea următoarelor sarcini:

1. Realizarea lucrărilor de secretariat în cadrul Secţiei secretariat şi arhivă;
2. Recepţionarea sesizărilor şi a altor informaţii despre infracţiuni pe domeniile de activitate ale Centrului;
3. Analiza, evidenţa, repartizarea şi monitorizarea sesizărilor şi a altor informaţii despre infracţiuni către subdiviziunile Centrului
4. Efectuarea serviciului diurn (24/24) în cadrul Centrului.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • vârsta de până la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;
 • studii: medii de specialitate;
 • experienţa în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoştinţe:
  – cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  – cunoaşterea managementului;
  – cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de largă circulaţie internaţională cel puţin la nivel intermediar;
  – cunoaşterea tehnicilor, tacticilor, normelor metodice, precum şi a practicilor pozitive în domeniul respectiv;
  – cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • abilităţi: abilităţi de planificare, organizare şi adoptare eficientă a deciziilor, de analiză şi sinteză, luare a deciziilor, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare eficientă a problemelor, aplanare de conflicte, negociere şi comunicare eficientă, organizare;
 • atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Certificat medical;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Formularul de participare la concurs  completat şi semnat olograf;
 • Copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • 1 foto 3 x 4.
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Data-limită de depunere a documentelor: 07.06.2018.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Natalia Anghel;
Telefon: 022257329, 022257303, 022257297;
E-mail: [email protected];
Adresa: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă.

Succes!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Job// Expert /trainer în domeniul jurnalismului civic și a producției multimedia
Next ȘCOALĂ de VARĂ// „Bugetarea Participativă – Democrația în Acțiune”, organizată de Promo-LEX
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ten + twelve =