Job // AO HOMECARE angajează expert/ă pentru analiza programului de asigurare obligatorie


homecare job expert

Asociația Obștească HOMECARE anunță selectarea unui expert/tă pentru elaborarea analizei Programului unic al asigurării obligatorii în asistență medicală.

În 2019, Crucea Roșie din Elveția a demarat implementarea proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, care are ca scop să consolideze echitatea în sănătate, transparența și responsabilizarea socială.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED” și Asociația Obștească „HOMECARE” și face parte din programul național, care sprijină implementarea Acoperirii Universale cu Servicii Medicale în Moldova (MD AUSM).

Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” completează intervențiile MD AUSM privind creșterea responsabilității față de pacienți și populație prin instituirea și/sau susținerea mecanismelor existente de responsabilizare socială în cinci raioane pilot – Bălți, Florești, Soroca, Drochia și Edineț.

Scopul misiunii:

Scopul misiunii constă în acordarea de asistență tehnică pentru analiza Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale, în principal:

 • Evoluția structurii și a dreptului la pachetul de beneficii de sănătate din perspectiva favorizării persoanelor sărace;
 • Furnizarea unui mecanism de contractare și rambursare a cheltuielilor de plată pentru furnizorul de servicii;
 • Existența instrumentelor pentru monitorizarea publică a: a) dreptului la pachetul de beneficii de sănătate din partea cererii și b) rambursarea cheltuielilor de plată pentru furnizorul de servicii medicale.

Rezultatele evaluării vor fi diseminate tuturor actorilor cheie interesați (Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, Platformei de Observare și Dialog a Societății Civile în domeniul sănătății, și a.) pentru a fi luate în considerare pentru modificarea cadrului legislativ și normativ.

Aceste recomandări vor contribui la consolidarea Platformei de Observare și Dialog a Societății Civile în activitățile de lobby privind pachetul de beneficii în sănătate. Recomandările evaluării vor fi utilizate, de asemenea pentru a crea / adapta instrumentele și mecanismele care vor contribui la creșterea numărului de persoane asigurate în sistemul de sănătate, va consolida distribuția transparentă a Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală și va permite accesul echitabil la serviciile medicale tuturor persoanelor, inclusiv celor mai vulnerabile.

Sarcini și activități specifice:

Consultantul/consultanta va realiza următoarele sarcini:

Sarcina 1. Analiza Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale.

Sarcina 2. Formularea recomandărilor.

Sarcina 3: Prezentarea concluziilor și recomandărilor evaluării actorilor cheie interesați în cadrul unei ședințe/mese rotunde.

Participarea la ședința de validare a evaluării cu principalii actori interesați (Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări de Sănătate, Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul medical, alți actori cheie relevanți).

Analiza va fi efectuată în intervalul de timp iunie-septembrie 2020.

Analiza include atât cercetări de birou, cât și interviuri/consultări cu principalii actori cheie (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Sănătate, Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul medical, alți actori cheie).

Plățile vor fi efectuate după livrarea produselor, după aprobarea managerului de proiect, în conformitate cu următorul program de plăți:

Experiența, abilități și competențe solicitate:

Educaţie:

 • Diplomă de master sau echivalent în științe medicale, economie, drept sau în alte domenii.

Experienţă:

 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională demonstrată în domeniul sănătății, analize de date, analize economice;
 • Experiență demonstrată în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluări, analize în domeniul sănătății, analize macroeconomice;
 • Experiența internațională reprezintă un avantaj;
 • Experiența demonstrată de activitate cu autoritățile naționale în domeniul sănătății în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluării în domeniul asigurărilor medicale reprezintă un avantaj;
 • Cunoașterea sistemului de sănătate din Moldova;
 • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • Cunoașterea computerului și abilitatea de a utiliza eficient echipamentele de tehnologie de birou.

Cerințe de cunoaștere a a limbilor:

 • Cunoașterea fluentă a limbii române (scris și verbal), limba engleză reprezintă un avantaj.

Valorile de bază:

 • Respect pentru diversitate;
 • Integritate;
 • Profesionalism.

Competențele de bază:

 • Responsabilitate;
 • Comunicare efectiva;
 • Colaborare incluzivă;
 • Conștientizare și sensibilitate cu privire la dimensiunea de gen.

Aranjamente de lucru și cerințe de raportare

În toate sarcinile legate de proiect, consultantul va lucra sub îndrumarea directă a managerului de proiect. La fiecare etapă, produsele sunt expediate pe poșta electronică.

Indicatori de performanță

Performanța misiunii va fi evaluată pe baza următorilor indicatori:

 • Finalizarea sarcinilor specificate în Termenii de Referință personal;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;
 • Calitatea muncii;
 • Demonstrarea unor standarde înalte de cooperare și comunicare cu managerul de proiect și cu toții actorii cheie relevanți.

Documentele necesare:

Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

 1. Scrisoarea de motivare:
 2. explicarea modului în care solicitantul/solicitanta răspunde la fiecare dintre cerințele de calificare și de ce este cel/cea mai potrivit/tă pentru evaluare (oferind în special detalii despre experiența anterioară în domeniile legate de această consultanță și evaluările similare realizare anterior);
 3. descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor, inclusiv o metodologie propusă (Ex: focus grup individual pentru interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.).
 4. Informații personale (CV), cu includerea a 3 persoane de referință, specificând numărul de telefon și e-mailul acestora;
 1. Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (specificând o sumă totală și onorariul zilnic net).

Instrucțiuni de depunere a aplicației:

Propunerile urmează a expediate la următoarele adrese de e-mail: aohomecare@gmail.com și lgrecu777@gmail.com cel târziu până la data de 7 iunie 2020, indicând următoarea referință „Analiza pachetului de beneficii în sănătate”.

Contacte pentru informații suplimentare: Laura Grecu, manageră de proiect, tel: 069940737.

Asociația Oștească „Homecare” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Eveniment pentru tineri: ADC te provoacă să participi la un QUIZ online
Next Focus grup online despre educație juridică pentru tineri
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × one =