Job // AO EcoContact angajează un consultant juridic


Job // AO EcoContact angajează un consultant juridic. Termenul limită de aplicare: 19 decembrie 2021.

Scopul

Asociația Obștească EcoContact este o organizație neguvernamentală de mediu cu sediul la Chișinău. Misiunea organizației este „de a contribui la formarea unei societăți responsabile pentru respectarea drepturilor omului și pentru a asigura un mediu favorabil pentru generația prezentă și viitoare, oferind sprijin pentru îmbunătățirea mediului, precum și parteneriate pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din Moldova”.

Organizația are trei direcții strategice de activitate:

(1) Punerea în aplicare a Convenției de la Aarhus . Organizația oferă sprijin pentru participarea publicului și accesul la informații privind problemele de mediu. Începând cu 2013, EcoContact găzduiește Centrul de Informare și Consultanța de Mediu Aarhus, creat cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova;

(2) Dezvoltare durabilă cu un accent special pe: economie verde, schimbări climatice/reducerea riscului de dezastre, managementul durabil al deșeurilor și substanțelor chimice.

(3) Legislația de mediu. Organizația oferă sprijin pentru alinierea legislației naționale de mediu cu prevederile Acordului de Asociere UE-RM și a Planului de Acțiune.

Fiind o asociația dinamică , EcoContact se focusează pe aspecte de dezvoltare organizațională și oferă posibilitățile angajaților de creștere și dezvoltare personală.

În procesul de lucru, EcoContact a stabilit parteneriate cu diverși actori la nivel local, național și regional. Organizația lucrează cu comunitățile locale și autoritățile publice, comunitatea ONG-urilor, autoritățile la nivel național și donatorii. Organizația implementează proiecte de mediu, oferă consultanță tematică în domeniile prioritare conform strategiei de dezvoltare organizațională și altor documente strategice.

Descrierea postului vacant

EcoContact angajează un consultant juridic (jurist) pentru un post cu normă întreagă/ cu norma partială (menționați la aplicare care este formula preferată) pentru a sprijini organizația în sarcinile sale, în special pentru implementarea prevederilor Convenției de la Aarhus precum și oferirea suportului juridic în activitățile corespunzătoare ale organizației pentru implementarea legislației de mediu.

Responsabilitățile:

 • Formularea si modificarea documentelor normative (proiecte de legi, hotărâri, regulamente) și documente de politici privind problemele de mediu și dezvoltare durabila.
 • Oferirea de asistență juridică axată pe conformitatea proiectelor gestionate de organizație.
 • Furnizarea suportului juridic/ consiliere juridică beneficiarului (public și societatea ONG-urilor) cu privire la legislația mediului.
 • Elaborarea capitolelor tematice pentru diverse studii de aplicare a legislației de mediu la nivel național și local
 • Elaborarea de recomandări legislative, avizelor juridice clare și concise.
 • Efectuarea lucrărilor analitice și cercetări pe subiecte relevante.
 • Elaborarea publicațiilor privind legislația de mediu, dezvoltarea durabilă și drepturile omului.
 • Organizarea de instruiri, atelierelor de lucru pentru diverși actori și parteneri implicați în activitățile proiectului
 • Suportul în organizarea consultărilor publice cu privire la legislația relevantă în domeniul mediului și drepturile omului, în conformitate cu procedură de transparenta decizională
 • Oferirea consultărilor juridice cu privire la cazurile locale și naționale în domeniul mediului și al drepturilor omului.
 • Contribuția la elaborarea și modificarea politicilor și procedurilor interne ale EcoContact și ale beneficiarilor.
 • Cercetarea aspectelor dreptului de mediu comparativ și internațional, precum și ale dreptului și practicii în domeniul drepturilor omului.
 • Furnizarea un aport constructiv referitor la activitățile netaxabile ale proiectelor, și ale asociației.

Sarcini adiționale:

 • Construirea relațiilor productive și puternice atât pe plan intern cât și extern.
 • Capacitatea de a delega sarcini corespunzătoare juniorilor.
 • Asistența studenților și a stagiarilor de coaching, după caz.
 • Promovarea lucrului în echipă și dezvoltarea unor relații puternice cu membrii imediați ai echipei.

Educație și Calificări

 • Licență universitară și master cu specializare în drept și cunoștințe solide în dreptul mediului și /sau dreptul funciar, dreptul internațional și drepturile omului.
 • Minim doi ani de experiență de lucru cu experiență demonstrată în drept.
 • Abilitatea de a comunica eficient atât în formă orală, cât și în scris; abilități de redactare și eficiență în pregătirea documentelor juridice, politice, și de corespondență; și capacitatea de a raporta concis, corect și prompt cu privire la întâlniri și situații relevante pentru EcoContact.
 • Diplomație și înțelegere a sensibilităților politice din țară și din regiune; o abordare plină de tact în manipularea informațiilor confidențiale și sensibile; și un puternic simț al responsabilității și al discreției.
 • Abilități dovedite analitice, de cercetare, interpersonale și de negociere în diferite contexte geografice și medii culturale; bună judecată și obiectivitate în abordarea problemelor; și capacitatea de a propune soluții la probleme complexe;
 • Capacitate dovedită de a stabili priorități și de a planifica și organiza propria activitate.
 • Abilitatea de a gestiona priorități conflictuale pentru a respecta termeni limită.
 • Abilitatea de a lucra eficient în echipă și de a stabili și menține parteneriate și relații de lucru eficiente într-un mediu multicultural, multietnic, cu sensibilitate și respect pentru diversitate.
 • Capacități de a desfășura activități/taskuri pe cont propriu.
 • Cunoștințe avansate (scrisă și vorbită) în română, și engleză – rusa va fi considerată un avantaj
 • Funcția implică și deplasări în diverse localități din Moldova. Solicitanții care au permis de conducere și/sau mașină constituie un avantaj.

Cum să aplici

Candidații cointeresați pot transmite următoarele acte la adresa de email hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției pentru care aplică- Consultant Juridic

 1. CV
 2. Scrisoare de Motivare
 3. 2 persoane de recomandare cu datele de contact ale acestora
 4. 1 document analitic elaborate în activitatea sa (sau oricare alt document ce poate oferi greutate în selectarea candidatului)

Pentru detalii sau informații adiționale persoană de contact Rodica Stici, Consultant de Mediu rodica.stici@ecocontact.md , tel +373 22 996 162

Doar persoanele pre selectate vor fi contactate.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous America House Chișinău organizează un atelier despre scrierea creativă a scrisorilor
Next Vision of Chisinau: Conferință pentru cei care vor să își expună viziunea asupra orașului
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 − eleven =