Job // Agenția de Investiții angajează contabil


Agenția de Investiții job contabil

Agenția de Investiții anunță concurs de angajare pentru poziția de specialist principal al Serviciului financiar-administrativ (Contabil).

Agenția de Investiții este unica instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe dimensiunea economică și investițională, fiind administrator al Brandului de Țară pentru buna poziționare pe harta economică globală.

Agenția de Investiții are misiunea de a contribui la creșterea economică a țării, prin implementarea politicilor statului în domeniile de activitate încredințate, precum urmează:

 • Promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine;
 • Susținerea activității investiționale și protejarea investițiilor;
 • Promovarea exporturilor;
 • Promovarea turismului;
 • Fortificarea și implementarea diplomației economice.

Scopul şi sarcinile de bază:

 1. Asigurarea corectitudinii şi plenitudinii înregistrărilor contabile, a documentelor şi a altor informaţii cu caracter contabil. Asigurarea existenţei, calitatea şi corespunderea activelor şi datoriilor cu datele contabile. Asigurarea legalității, eficienţei, economiei şi transparenţei in cadrul reflectarii in evidenta contabila a cheltuielilor conform  limitelor bugetare aprobate.
 2. Participarea la organizarea şi coordonarea procesului de elaborare a bugetului  Agenţiei, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor interne în conformitate cu indicaţiile şi normele metodologice aprobate  de Ministerul Finanţelor.
 3. Participarea la elaborarea şi planificarea alocaţiilor bugetare pentru necesităţile Agenţiei si propunerilor de buget prin sistemul informaţional de management financiar (SIMF).
 4. Participarea la organizarea şi implementarea unui sistem eficient de comunicare şi raportare a informaţiei cu privire la buget si asupra executării bugetului Agenţiei.
 5. Asigurarea achitării bunurilor şi serviciilor procurate/primite, tinerea evidenței, prin reflectarea in conturi contabile eficient şi legal al activelor şi serviciilor achiziționate.
 6. Participarea la elaborarea propunerilor pentru proiectul bugetului în domeniul salarizării, deplasărilor, planificarea alocațiilor pentru întreținerea Agenției. Asigurarea evidenţei cheltuielilor de personal. Acordarea asistenţei consultative colaboratorilor Agenției pe probleme ce țin de salarizare. 

Termen limită de depunere a dosarului 8 mai 2020.

Mai multe informații suplimentare despre această funcție, găsești aici.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous GIZ te invită la un webinar online: Provocările în raportul de muncă în contextul Covid-19
Next ELSA ULIM te invită la o discuție virtuală: „Acțiunea în contencios administrativ în contestare”
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *