Funcții vacante în cadrul Preturii sectorului Centru. Fii parte din echipă!

Pretura sectorului Centru, oferte de muncă, locuri vacante, specialisti principali

Pretura sectorului Centru, anunță concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice vacante, pintre care:

 1. Specialist principal, Secția administrație publică locală: asigură comunicarea bidirecţională cu cetăţenii, prin care autoritatea locală îşi face cunoscute intenţiile şi consultă cetăţenii în probleme de interes local.
 2. Specialist superior Secția cultură, tineret și sport (perioadă determinată): promovează în teritoriu a politicii de stat în domeniul tineretului și ONG-urilor de profil.
 3. Specialist principal, Secția locativ-comunală: exercită funcției în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul salubrizării, amenajării teritoriului și gestionării deșeurilor.
 4. Specialist superior, Secția locativ-comunală: monitorizează activitatea ÎMGFL, Fond departamental, cămine și prestatorilor de servicii privind administrarea și exploatarea fondului  locative.

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 7. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cunoștințe:

 • cultură generală;
 • legislaţiei în vigoare în domeniul;
 • de operare a programelor la calculator (Windows, Excel, Word, Internet).

Pentru a participa în concurs, iată care sunt documentele pe care trebuie să le prezinți: 

 • formular de participare (se anexează);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate  prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele  în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul – 20.08.2018 – 08.09.2018, inclusiv.

Depunerea documentelor de participare la concurs: sediul Preturii sectorului Centru (mun. Chişinău, str. Bulgară 43), bir.5.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Oxana Popovici, specialist principal, Serviciul resurse umane. bir.5.

Telefon de contact 022-27-53-70.

E-mail – [email protected].

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Atelier// Află cum să înveţi eficient la un atelier gratuit oferit de Didactica Aplicată
Next Vrei să faci voluntariat la nivel internațional? Depune dosarul și petrece o lună în Sardigna, Italia
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 + 10 =