Beneficiază de granturi în cadrul proiectului Women’s Digital Center

granturi

granturi pentru tinere

Centrul de Informații Universitare anunță lansarea concursului de granturi în cadrul proiectului Women’s Digital Center, organizat cu suportul financiar al Fundației Orange Moldova.

Women’s Digital Center este un proiect de educație digitală și antreprenorială pentru femeile și tinerele din Republica Moldova.

În acest scop, proiectul prevede crearea, în cadrul a 3 organizații neguvernamentale din regiunile RM, a unui spațiu dedicat instruirii digitale și profesionale pentru participantele în proiect, cu vârsta cuprinsă între 18-45 de ani, astfel ca, în urma inițiativei, acestea să devină capabile să-și lanseze/administreze și promoveze o mică afacere.

Pentru implementarea proiectului cele 3 ONG-uri vor fi selectate, în bază de concurs, din rândul ONG-urilor existente în ţară, în vederea acordării unui grant sub formă de resurse financiare în valoare de a câte 103 mii lei, precum și de echipament digital relevant activității educaționale, în valoare de a câte 106 mii lei. Ulterior, reprezentanții ONG-urilor vor organiza cursuri de alfabetizare digitală și antreprenorială pentru femeile din regiuni.

Grupul-țintă al proiectului îl reprezintă tinerele și femeile din zonele rurale și urbane ale RM, cu vârsta cuprinsă între 18-45 de ani, care doresc să intre și/sau să se mențină pe piața muncii din țară, inclusiv, să lanseze sau promoveze o mică afacere, prin aplicarea cunoștințelor digitale și de antreprenoriat.

Etapele proiectului:

 1. Selectarea, în bază de concurs, a 3 ONG-uri localizate în regiunile țării;
 2. Organizarea sesiunilor de instruire pentru 9 angajați ai ONG-urilor selectate (a câte 3 angajați din fiecare organizație), pe 2 module: folosirea tehnologiilor digitale și dezvoltarea abilităților profesionale;
 3. Dotarea celor 3 ONG-uri cu echipament digital relevant activităților din proiect;
 4. Recrutarea de către angajații ONG-urilor finaliste a femeilor care doresc să-și dezvolte competențele digitale și antreprenoriale;
 5. Desfășurarea de către cei 3 angajați ai ONG-ului a sesiunilor de instruire pentru femeile participante în proiect;
 6. Organizarea unei sesiuni de totalizare a rezultatelor proiectului şi prezentarea celor mai bune practici.

Sunt eligibile ONG-urile active care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. Își desfășoară activitatea de cel puțin 5 ani (din ianuarie 2014);
 2. Au experiență în realizarea de proiecte/activități orientate spre educația femeilor/tinerelor din comunitate;
 3. Valoarea bugetului administrat pentru ultimul an de activitate este de minim 2 mln lei;
 4. Au în echipă minim 5 angajați;
 5. Disponibilitatea a 3 angajați care sunt implicați direct în oferirea serviciilor către comunitate şi care vor implementa proiectul la nivel local timp de 7 luni;
 6. Prezența unui spațiu adecvat, de cel puțin 35-50 de metri pătrați, pentru plasarea echipamentului, dar și pentru oferirea instruirilor săptămânale pentru beneficiarele proiectului;
 7. Prezentarea dosarului de participare complet, care va demonstra corespunderea ONG-ului cu cerințele enumerate.

Dosarul de participare va include următoarele acte:

 1. Formular de participare completat integral;
 2. CV-ul organizației neguvernamentale;
 3. Copia de pe Statutul organizației;
 4. Copia de pe Certificatul de Înregistrare;
 5. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;
 6. Cel mai recent Raport de Activitate (2018);
 7. Situația Financiară pentru 2018 (Anexa nr. 2 – Situația de venituri și cheltuieli);
 8. O scrisoare de motivare din partea directorului de ONG prin care să fie explicată:
 9. necesitatea implementării unei asemenea inițiative în comunitatea dată,
 10. calificarea și potențialul celor 3 persoane delegate în vederea realizării proiectului;
 11. CV-urile echipei de proiect (pentru fiecare dintre cei 3 angajați);
 12. Detalierea bugetului solicitat pentru proiect.

Procesul de selectare a ONG-urilor va fi efectuat de către o Comisie de Experţi independenţi şi va avea două etape:

 1. Evaluarea dosarelor de participare depuse;
 2. Vizita de studiu la locaţiile organizațiilor selectate.

Pentru informații suplimentare, contacțați: Otilia Pojoga, Coordonator de Proiect, la adresa electronică opojoga@eac.md sau la tel. (022) 221172, 060120078

Acest articol a fost adăugat în cadrul campaniei #casăștii, ce se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Previous Vezi ce tipuri de burse acordă Guvernul Elveției cercetătorilor din Republica Moldova
Next Educaţie non-formală: Vino la Muzeul de Istorie şi sărbătoreşte Ziua Stiinţei!
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *