Concurs de granturi pentru OSC-urile locale și regionale


PH International Moldova lansează un concurs de granturi “Împreună pentru o comunitate mai sigură” în care se pot înscrie OSC-urile locale și regionale, pentru a dezvolta programe ce țin de socializare juridică.

Despre PH International

PH International este o organizație cu peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea comunităților, promovarea implicării civice și cooperării interculturale la nivel global.

Context

PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției implementează Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova (PSJM), finanțat de Departamentul de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.

Scopul Programului este de a contribui la consolidarea statului de drept, de a susține comunitățile din Republica Moldova în prevenirea delicvenței juvenile și de a dezvolta o cooperare pozitivă dintre tineri, instituțiile de învățământ şi instituțiile de aplicare a legii.

Pentru realizarea acestui scop, Programul aplică o abordare integrată de combinare a implementării unei discipline opționale „Educație pentru Socializare Juridică” la treptele de gimnaziu și liceu cu activități extracurriculare în școli în domeniul drepturilor și responsabilităților civice, prevenirii infracționalității juvenile,  soluționării problemelor de siguranță școlară și comunitară și dezvoltării parteneriatelor dintre tineri, cadre didactice, angajați ai poliției și alți membri ai comunității.

Ideea principală a Programului de socializare juridică (PSJM) constă în promovarea unei abordări inovatoare și integrate a socializării tinerilor prin concepte corelate statului de drept și problemelor de delicvență juvenilă.

Scopul și obiectivele Concursului de Granturi

Concursul de granturi are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea angajamentului societății civile de nivel local în soluționarea problemelor de siguranță comunitară și ordine publică în parteneriat cu instituțiile de aplicare a legii și de învățământ prin susținerea inițiativelor care abordează prevenirea și combaterea fenomenului delicvenței juvenile și sporirea gradului de respectare a legii prin conștientizare și implicare civică în rândul tinerilor.

Propunerile de proiect trebuie să contribuie la dezvoltarea bunelor practici de cooperare între tineri, școală, poliție și/sau alți actori comunitari la nivel local. În cadrul Concursului de Granturi vor fi susținute financiar organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat, educaționale, instruire, campanii de informare și sensibilizare a comunității și tinerilor; crearea și difuzarea materialelor educative (scrise, foto, video); sprijinirea unor grupuri de suport reciproc și programe de consiliere pentru tinerii aflați în situații dificile; desfășurarea unor forumuri comunitare, cafenele publice, teatre sociale, jocuri interactive online, programe after-school, tabere tematice, dezbateri publice, concursuri, flashmob-uri, expoziții foto/de picturi și alte evenimente publice din viața școlii și comunității care vor viza:

 • sporirea nivelului de implicare a OSC-urilor de nivel local în identificarea și soluționarea problemelor de siguranță publică sau comunitară specifice localității și/sau școlii;
 • sporirea gradului de participare a tinerilor în consolidarea securității și ordinii publice și soluționarea problemelor școlare și/sau comunitare;
 • educarea activismului civic și spiritului de implicare a tinerilor;
 • promovarea bunelor practici de implicare a tinerilor în soluționarea problemelor de siguranță publică sau comunitară;
 • combaterea indiferenței față de problemele comunitare și comportamentele antisociale;
 • caricaturizarea/dezaprobarea comportamentelor antisociale;
 • implicarea tinerilor în acțiuni de promovare a unui mod sănătos de viață și de prevenire a infracțiunilor, riscurilor și/sau a viciilor sociale (ex: dezordine, încălcarea regulilor de conviețuire comunitară și/sau a drepturilor omului, agresivitate, violență, bullying, riscuri de securitate în mediul online, încălcarea legii, consum abuziv de alcool/tutun/droguri etc.);
 • sporirea nivelului de educație civică, a gândirii critice, educației mediatice în rândul adolescenților și tinerilor;
 • promovarea educației de la egal la egal în rândul tinerilor;
 • promovarea colaborării și parteneriatelor dintre organizații non-guvernamentale și/sau poliție, părinți, mass media, APL și alți actori comunitari în vederea identificării și soluționării problemelor de delicvență juvenilă și siguranță comunitară.

Criterii de eligibilitate

În cadrul concursului sunt eligibile organizațiile societății civile (OSC) înregistrate în Republica Moldova, care activează la nivel local/regional și sunt direct responsabile de implementarea proiectului. Organizațiile cu sediul la Chișinău sunt considerate eligibile doar în cazul în care portofoliul de proiecte demonstrează experiență anterioară de lucru în regiuni și vor implementa proiecte în parteneriat cu instituțiile de învățământ din muc. Chișinău și/sau din regiunile pilotate.

Lista instituțiile de învățământ care participă în Programul de Socializare Juridică în Școlile din Moldova este disponibilă aici. Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu instituțiile de învățământ beneficiare ale Programului și/sau alte școli din regiunile-pilot.

Activitățile proiectului trebuie să fie implementate în una sau mai multe regiuni pilotate în cadrul proiectului: Chișinău, Cahul, Ungheni, Strășeni, Florești, Soroca, Șoldănești, Fălești, Briceni, Cimișlia, Drochia, Edineț, Orhei, Telenești, Nisporeni, Cantemir, Rezina și Sângerei.

Partidele politice, demnitari, aleși locali, asociațiile religioase, persoanele fizice și organizațiile comerciale/agenții economici nu sunt eligibili pentru finanțare în cadrul acestui program de granturi.

Activități eligibile

Vor fi eligibile spre finanțare proiectele care răspund obiectivelor Programului de Granturi Mici și se vor focusa pe unul sau mai multe din următoarele aspecte:

 • consolidarea parteneriatelor dintre organizațiile nonguvernamentale care lucrează cu tinerii, școală, poliție și/sau alți actori comunitari;
 • promovarea unor modelele pozitive de comportament în școală și/sau comunitate;
 • promovarea statului de drept și respectarea legii;
 • promovarea mobilizării mai multor actori comunitari: școală, poliție, tineri etc.

Sunt eligibile următoarele activități (sau altele similare):

 • organizarea campaniilor de mobilizare a tinerilor, informare și sensibilizare online sau în persoană (respectând toate restricțiile legate de pandemie) privind soluționarea problemelor de siguranță publică și comunitară;
 • activități publice, consultări, dezbateri, sesiuni de mentorat și de instruire, acțiuni de informare;
 • activități de identificare a problemelor de siguranță școlară și comunitară, diseminarea constatărilor/rezultatelor;
 • aplicarea instrumentelor de monitorizare (instrumente offline/on-line pentru a documenta, verifica, măsura și raporta indicatorii și procesele);
 • elaborarea și livrarea de către organizațiile societății civile de nivel local a diferitor module/sesiuni de instruire pentru tineri în diverse aspecte ale delicvenței juvenile și securității comunitare;
 • elaborarea și difuzarea produselor media tipărite, foto, video, online, emisiuni TV, radio sau altele similare;
 • activități de networking destinate organizațiilor societății civile de nivel local în vederea implicării tinerilor în dezvoltarea comunităților și în procesele decizionale locale;
 • activități de educație non-formală și dezvoltare personală și profesională pentru tineri;
 • activități extrașcolare care dezvoltă gândirea critică și care facilitează conexiunea practică dintre disciplinele STEM și diferite domenii din sectorul aplicării legii (ex. criminalistica);
 • activități care demonstrează, la necesitate, capacitatea și dorința de a se adapta la mediul de operare COVID-19 (gestionarea la distanță, mobilizarea digitală, aderarea la standardele umanitare COVID-19 etc.);
 • alte activități ce pot contribui eficient la promovarea diversității culturale, coeziunii sociale, comunicării între diferiți actori la nivel local și regional.

NB: Propunerile de proiect trebuie să includă o varietate de activități. Lista de activități nu este exclusivă.

 Costuri eligibile

 • Costuri pentru remunerarea echipei responsabile de gestionarea proiectului (coordonator, contabil etc.) Cheltuielile de salarizare nu vor depăși 20% din valoarea grantului;
 • Costuri pentru remunerarea consultanților/experților care au legătură cu implementarea directă a proiectului;
 • Costuri pentru chirie spațiu dacă au legătură cu implementarea directă a proiectului (alte spații decât cele care ar putea fi oferite gratuit de către partenerii proiectului/actori comunitari – școala, poliția, casa de cultură, biblioteca etc);
 • Alimentație participanți, pauze de cafea în cazul activităților de instruire și informare;
 • Cheltuieli de transport local (locațiune automobil, carburanți etc);
 • Consumabile și materiale în legătură cu implementarea directă a proiectului;
 • Cheltuieli pentru editarea unor materiale informaționale și promoționale etc.;
 • Cheltuieli pentru achiziția/închirierea de echipamente și materiale (noi și/sau uzate) de la persoane juridice care au legătură cu implementarea directă a proiectului. Cheltuielile pentru procurarea echipamentelor nu vor depăși 20% din valoarea grantului;
 • Costuri pentru servicii de internet și telefonie, dacă are legătură cu implementarea directă a activităților proiectului;
 • Premii pentru elevi/tineri care participă la concursuri organizate în cadrul proiectului;
 • Comisioane bancare.

Activități și cheltuieli neeligibile

 • Cheltuieli administrative, inclusiv chirie de birou, servicii comunale, abonamente telefonice etc.;
 • Activități legate de promovarea anumitor partide politice;
 • Proiecte de construcție sau renovare;
 • Distribuirea asistenței sau a fondurilor de urgență/umanitare;
 • Evenimente sau activități religioase;
 • Împrumuturi pentru persoane fizice sau juridice;
 • Costuri aferente evenimentelor de divertisment/distracțiilor, băuturi alcoolice;
 • Donații, cadouri, premii pentru persoane fizice sau juridice;
 • Datorii, penalități, amenzi, inclusiv cele cauzate de încălcarea prevederilor legale (neachitarea taxelor, neraportarea la organele fiscale etc.);
 • Achitarea de datorii bancare (dobânzi) sau datorii la impozite și taxe;
 • Încasări pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare/obligații viitoare;
 • Costuri pentru procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului.
 • Costuri pentru procurarea de bilete la activități culturale etc.;
 • Costurile declarate de organizație și finanțate în cadrul unui alt proiect sau program care beneficiază de o finanțare din partea Ambasadei SUA din RM;
 • Pierderi de schimb valutar;
 • Costuri pentru transport, taxe de participare, cazare la conferințe, seminare sau ateliere internaționale;
 • Burse de studii individuale sau de grup.

Vizibilitate

Toate propunerile de proiect trebuie să includă activități de comunicare și vizibilitate. Solicitanții trebuie  respecte cerințele de branding și vizibilitate.

Parteneriate

PH International Moldova încurajează OSC-urile aplicante să dezvolte proiecte/activități în parteneriat cu instituțiile de învățământ și/sau reprezentanții poliției cu responsabilități în activitatea comunitară, activități de prevenire și/sau prevenirea delicvenței juvenile din cadrul Inspectoratelor de Poliție din regiunile pilotate.  De asemenea, este binevenită implicarea altor actori comunitari (APL, organizații de tineret, asociații de părinți, organizații mass media etc. ) în dezvoltarea și implementarea acțiunilor și proiectelor comunitare.

Buget

Valoarea maximă a grantului/granturilor nu va depăși 4575 USD. OSC-urile pot transmite una sau mai multe propuneri de proiect care nu vor depăși bugetul maxim admis per organizație. Bugetul disponibil în cadrul acestei runde de finanțare este 13 725 USD. Bugetul va conține o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile, va fi realistic și va prezenta costuri reale, existente pe piață. Toate cheltuielile trebuie să fie direct asociate realizării proiectului.

Durata proiectelor

Durata finanțării este de 3-7 luni. Data aproximativă de începere a proiectelor câștigătoare: decembrie 2021 – ianuarie 2022.

Procesul de selectare:

Verificări administrative

În procesul de verificare administrativă vor fi examinate următoarele aspecte:

 • Respectarea termenului-limită de depunere a dosarului;
 • Completarea formularului de solicitare a finanțării în întregime, conform modelelor puse la dispoziție;
 • Includerea tuturor documentelor obligatorii solicitate;
 • Întrunirea tuturor criteriilor de eligibilitate de către organizație;
 • Încadrarea propunerii de proiect și activităților în obiectivele concursului.

Dosarele care trec de verificarea administrativă vor fi admise pentru etapa următoare de evaluare.

Evaluarea dosarului

Evaluarea dosarului se va face în baza următoarelor criterii:

Evaluarea propunerilor de proiecte va fi efectuată de către o comisie, formată din reprezentanți ai PH International Moldova, Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratului General al Poliției, conform următoarelor criterii:

1. Relevanța și potențialul propunerii de proiect cu obiectivele de finanțare – scor maxim 35 puncte;

2. Relevanța activităților proiectului față de scopul și obiectivele specifice ale propunerii de proiect –  scor maxim 15 puncte;

3. Bugetarea clară a activităților proiectului și includerea costurilor rezonabile – scor maxim 15 puncte;

4. Evaluarea capacității echipei de implementare – scor maxim 15 puncte;

5. Experiența anterioară a organizației în implementarea proiectelor –scor maxim 10 puncte;

6. Practici și abordări inovatoare/originalitatea ideii de proiect –  scor maxim 10 puncte.

Realizarea proiectului/activităților proiectului în parteneriat cu Inspectoratele de Poliție din regiunile-pilot va constitui un avantaj.

Susținerea financiară/cofinanțarea proiectelor din partea școlilor, APL (primărie), altor instituții publice și/sau organizații ale societății civile va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare

Formularele de aplicare completate (Formular de aplicare pentru grant, Formular Buget în limba română) vor fi expediate prin e-mail la adresele ph-moldova@ph-int.org și maria.stratan@ph-int.org indicând la subiect „Program de granturi mici – OSC”. Recepționarea dosarului va fi confirmată prin poșta electronică.

Termenul limită de depunere este 3 noiembrie 2021.

Dosarul de proiect va conține următoarele anexe:

–              Formularul de Aplicare disponibil aici;

–              Bugetul proiectului disponibil aici;

–              Dovada parteneriatului (dacă există);

–              Extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor  Necomerciale;

–              CV-urile echipei de implementare;

–              Ultimul raport financiar anual, dacă se aplică.

Formularul de solicitare a finanțării trebuie să fie semnat de conducătorul organizației. Organizațiile societății civile aplicante pot prezenta cel mai recent Extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale pe care-l dețin la momentul depunerii dosarului.

Pentru detalii suplimentare sau orice întrebări legate de procesul de aplicare contactați persoana de contact din cadrul PH International Moldova: Maria Stratan, Coordonatoare de Program, e-mail: maria.stratan@ph-int.org, tel: (+373) 699 24 194. 

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Burse pentru tineri cercetători oferite de către Guvernul Elveției (ediția 2022-2023)
Next Posibilități de dezvoltare profesională la distanță pentru fetele și femeile din regiunea de nord!
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × two =