Concurs de granturi: Monitorizarea reformei justiției la nivel local


concurs de granturi promo lex

Asociația Promo-LEX anunță lansarea celui de-al doilea Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local sau regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

CONTEX GENERAL:

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au suferit un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. Astfel, la 18 decembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne”. Ulterior, în anul 2012 a fost adoptată Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, în acest domeniu continuau să rămână multe probleme.

În acest context, la 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. În același an, Delegația UE și Guvernul Republicii Moldova au semnat un acord de finanțare „Suport pentru reforma Poliției”, inclusiv un suport complementar pentru monitorizarea reformei Poliției. Astfel, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, finanțat de către  Uniunea Europeană, conform Contractului de Grant ENI/2018/404-043 – IE1 din 14 decembrie 2018.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI DE GRANTURI:

Concursul de Granturi are drept scop susținerea proiectelor organizațiilor societății civile și a instituțiilor media orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local și regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

Obiective specifice:

 • promovarea conceptului de Poliție Comunitară în Republica Moldova;
 • promovarea transparenței achizițiilor publice în cadrul Inspectoratelor de Poliție și a altor subdiviziuni ale Poliției;
 • informarea și educarea societății cu privire la impactul corupției asupra activității poliției, problematica traficului de ființe umane, violența, inclusiv violența în bază de gen, consumul și traficul de droguri etc.;
 • suport în implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției (spre exemplu: dezvoltarea capacităților de reacție rapidă a echipelor de intervenție a Poliției la apelurile de urgență, promovarea recrutării în cadrul Poliției, informarea și educarea societății cu privire la riscurilor și tendințele criminalității locale / regionale, etc.);
 • sensibilizarea societății cu privire la importanța asigurării dimensiunii de gen în activitatea Poliției.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de monitorizare a modului de implementare a reformei poliției în teritoriu sau în cadrul diferitor subdiviziuni ale poliției, a activității propriu-zis a poliției la nivel local/regional, precum și activități de educație civică și informare a cetățenilor care au în centrul atenției activitatea poliției.

Tipuri de activități eligibile:

 • Activități de monitorizare și cercetare (de exemplu: elaborarea rapoartelor cu privire la accesul cetățenilor la serviciile polițienești; elaborarea rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul Inspectoratele de Poliție sau a altor subdiviziuni ale Poliției etc.);
 • Campanii de informare (de exemplu: campanii locale sau regionale de promovare a conceptului de Poliție Comunitară, informarea cetățenilor despre implementarea reformei în poliție, activitățile diferitor subdiviziuni ale Poliției, Inspectoratelor de Poliție în domenii precum prevenirea și combaterea violenței (inclusiv a violenței în bază de gen), traficului de ființe umane etc.);
 • Activități de instruire (de exemplu: seminare, training-uri sau ateliere de instruire în domenii precum: prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, violenței, inclusiv a violenței în bază de gen, traficului de droguri etc.);
 • Investigații jurnalistice scrise sau video (teme exemplu pentru astfel de investigații: implementarea și finanțarea reformei în poliție, transparența achizițiilor publice în cadrul Inspectoratelor de Poliție etc.), care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare.

Organizațiile interesate pot propune și alte activități inovative, dar relevante scopului și obiectivelor Concursului de Granturi. Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate a asistenței oferite de Uniunea Europeană, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, care activează la nivel local și regional, și care:

 • sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: asociație obștească, fundație, SRL, societate pe acțiuni, instituție publică, etc.);
 • au minim 1 an de experiență continuă de activitate;
 • au implementat cu succes cel puțin 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicate în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.
Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ:

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova, la nivel local sau regional, (inclusiv în mun. Chișinău).

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova și/sau cetățenii Republicii Moldova. Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor dispune de parteneriate cu Inspectoratele teritoriale de poliție sau alte subdiviziuni relevante ale Poliției, dar și cele care vor viza diferite grupuri de cetățeni, precum: persoanele din grupurile social vulnerabile, victime ale violenței domestice și traficului de ființe umane, consumatorii de droguri și alte grupuri afectate.

DURATA PROIECTELOR:

Proiectele vor avea o durată minimă de 3 luni și maximă de 4 luni.
Proiectele vor fi implementate în perioada iulie – octombrie 2020.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR:

Bugetul total destinat pentru runda a doua a Concursului de Granturi este de aprox. 27,000.00 Euro. Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante, proiecte care nu au atins punctajul minim necesar etc).

 • Bugetul minim al cererii de grant – 5,000.00 Euro;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 10,000.00 Euro.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în Euro. Să reflecte clar activitățile proiectului. Iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE:

Pentru a participa la acest Concurs de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care va include:

 1. Cererea de Grant(Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului(Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionar Financiar(Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (găsești aici).

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă. Acestea vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail: grants@promolex.md Formularele trebuie completate la calculator (computer). Cele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 14 iunie 2020, ora 23:59. Informații suplimentare despre acest concurs de granturi vei găsi accesând acest link.

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous De ce este grija de sine importană și ce înseamnă ea cu adevărat?
Next Ziua Virtuală a Ușilor Deschise la Heritage
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four × 4 =