CICDE recrutează persoane care își doresc să devină formatori în domeniul electoral


cicde recrutare formatori

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală anunță apel deschis pentru persoanele care își doresc să devină traineri/formatori în domeniul electoral.

Persoanele selectate vor fi instruite și evaluate de către CICDE. Ulterior, candidații evaluați pozitiv vor fi antrenați în procesul de instruire a funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari.

Sarcini / responsabilități:

 • Se pregătește pentru seminar;
 • Facilitează seminarului în conformitate cu agenda și planurile sesiunilor oferite de CICDE;
 • Verifică testele de evaluare și întocmește documentația necesară în vederea evaluării participanților și raportării asupra instruirii.

Criterii de selecție:

 1. Studii superioare de licență sau echivalente preferabil în unul dintre domeniile: Științe Politice, Științe administrative, Pedagogie, Educație civică, Drept sau alte domenii conexe. Studiile de masterat/doctorat se consideră un avantaj;
 2. Neafiliere politică;
 3. Abilități de comunicare eficientă cu grupuri eterogene de participanți;
 4. Abilități de lucru în echipă și independent;
 5. Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 6. Capacitatea demonstrată de a preda/ facilita în limba română / rusă;
 7. Abilități de lucru la calculator (Pachetul Microsoft, Outlook, Internet (inclusiv rețele sociale) etc.);
 8. Disponibilitate de deplasare în interiorul țării și lucru în calitate de trainer/formator;
 9. Disponibilitate de a participa în perioada 6-8 august 2020 la seminarul de formare de formatori în domeniul electoral care se va desfășura în mun. Chișinău;
 10. Disponibilitate de a pregăti tema pentru acasă (o sesiune de instruire)  de a o prezenta în una din zilele de 13, 14 sau 15 august 2020.  

Se vor lua în calcul următoarele avantaje:

 1. Experiență în calitate de trainer în domeniul educației civice și electorale, alegeri etc (se va indica nr. de ore de facilitare);
 2. Cursuri de formare în domeniul instruirii/calificare profesională;
 3. Activitatea anterioară în calitate de membru al consiliului electoral de circumscripție, biroului electoral al secției de votare, reprezentant al concurentului electoral în organele electorale sau observator național.

Pentru a aplica persoanele trebuie să:

 1.  expedieze CV-ul cu specificarea a 3 persoane de referință și a datelor de contact, inclusiv e-mail. La CV se vor anexa copii de pe diplomele de studii (licență, master, doctorat) și certificatele care atestă formarea în domeniul instruirii și calificării profesionale, după caz;
 2. expedieze scrisoarea de motivare din care să reiasă:
 • experiența deținută;
 • întrunirea competențelor solicitate cu exemple relevante;
 • confirmarea disponibilității;
 • motivarea pentru aplicarea la concurs.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa info@cicde.md În titlul mesajului se va indica „Formare formatori CICDE 2020”.  

Procedura de selecție:

Selecția formatorilor se va realiza în două etape:

 1. Evaluarea dosarelor depuse. Se va lua în considerare întrunirea condițiilor de calificare la concurs.   Doar candidații/ candidatele selectați/-te vor fi contactați/-te.
 2. Participarea la seminarul de formare a formatorilor și obținerea calificativului „admis” în urma evaluării cunoștințelor teoretice în cadrul unui test de evaluare inițială (pentru pregătire consultați sursele bibliografice), a implicării active pe parcursul instruirii și a abilităților practice demonstrate în cadrul evaluării individuale. 

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

Limba de comunicare în cadrul instruirii: româna.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2020, ora 16:00.

Persoana de contact: Marcela Roșca, e-mail: marcela.rosca@cicde.md, tel.: 068 818 086. 

Descoperă mai multe oportunități pentru tineri, alături de echipa youth.md!

Previous ARTICO te invită să cunoști domeniul filosofiei și psihologiei împreună cu Sorin Scutelnic
Next Află traseul şi emoţiile tinerilor din comuna Pepeni în cursa pe biciclete!
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *