Biroul relații cu diaspora angajează consultant național


diaspora consultant național

Biroul relații cu diaspora angajează consultant național cu scopul de a elabora studiul de Cartografiere a asociațiilor din diaspora.

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 (HG nr.60/2019) și implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora.

Scopul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al migrației și a spori angajamentul diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, precum și asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

Activitatea se realizează în corespundere cu următorul obiectiv: Coordonarea abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) în cadrul proiectului.

Descrierea studiului:

Actualitatea și necesitatea cercetării. Cooperarea cu asociațiile diasporei moldovenești de peste hotare reprezintă o parte din politica de stat, implementată prin intermediul unui șir de strategii și planuri de acțiuni vizând tematica dată. Una dintre sarcinile de bază ale Biroului relații cu diaspora constă în stabilirea și menținerea unui dialog eficient și continuu cu diaspora. La etapa actuală, BRD interacționează cu peste 180 asociații ale diasporei din 29 țări (România, Franța, Italia, Grecia, Spania, Marea Britanie, Canada, Germania, Portugalia, Federația Rusă, Georgia, Olanda, Austria, Cipru, Elveția, SUA, Belgia, Finlanda, Lituania, Suedia, Ucraina, Polonia, Estonia, Ungaria, Norvegia, Kazahstan, Cehia, Danemarca, Letonia).

Studiul de „Cartografiere a asociațiilor din diasporă” are la bază necesitatea de a reactualiza baza de date și a evalua activitatea asociațiilor diasporei, pentru identificarea necesităților și contribuția optimă la dezvoltarea acestora.

Studiul va face referire la următoarele aspecte:

1. Profilul asociațiilor (număr de membri, statut juridic, ș.a.);
2. Domeniile de activitate ale asociațiilor;
3. Sursele de finanțare pentru activitățile asociațiilor;
4. Problemele cu care se confruntă asociațiile și care afectează funcționarea lor;
5. Relațiile asociațiilor cu autoritățile publice din țara de origine și de destinație;
6. Interacțiunea asociațiilor cu alte asociații și comunități ale migranților pe teritoriul statului de destinație;
7. Recomandări privind dezvoltarea capacităților asociațiilor;
8. Recomandări privind dezvoltarea relațiilor Gov/BRD din Republica Moldova cu asociațiile diasporei.

Metodologia cercetării. 

Pentru efectuarea studiului vor fi folosite metode cantitative (chestionar expediat către asociațiile și comunitățile din toate țările unde se atestă prezența diasporei Republicii Moldova) și calitative (interviuri individuale aprofundate și/ sau discuții de grup cu președinții asociațiilor/ membrii diasporei dintr-un anumit număr de state, selectate urmare a chestionării).
Candidatul poate propune și alte metode relevante ce ar eficientiza cercetarea.

 • Sarcini:
 • Efectuarea unei analize a funcționalității asociațiilor diasporei peste hotare;
 • Elaborarea metodologiei și instrumentelor de efectuare a studiului;
 • Realizarea interviurilor și discuțiilor de grup cu liderii/ membrii de asociații peste hotare;
 • Elaborarea studiului de Cartografiere a asociațiilor din diasporă.

Livrabile:

 • Raport tehnic intermediar privind realizarea cercetării în teren (cantitativă și calitativă);
 • Studiu privind Cartografierea asociațiilor din diaspora, prezentat și aprobat de Biroul relații cu diaspora;
 • Raport final pe activitate prezentat și aprobat de către Cancelaria de Stat/Biroul relații cu diaspora (după desfășurarea propriu-zisă a activității).

Perioada de desfășurare a activității: până la 30 septembrie 2020.
Durata activității: 50 zile (inclusiv deplasările peste hotare – orientativ 10 deplasări).

Profilul candidatului eligibil:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, juridic, social sau alte domenii relevante);
 • Studiile universitare de ciclul II și III (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul pieței muncii, politicilor economice, sociale;
 • Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul pieței muncii, migrației, domeniul social etc;
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diaspora și a reglementărilor din Republica Moldova în acest domeniu;
 • Abilități de analiză, planificare, formulare de recomandări, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă;
 • Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj.

Modalitatea de aplicare pentru poziția de consultant național:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze un mesaj cu subiectul „Consultant național – Cartografierea asociațiilor diasporei” prin e-mail la următoarea adresă -brd@gov.md:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. Ofertă tehnică privind elaborarea livrabilelor solicitate;
 3. Scrisoare de intenție.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 17 februarie 2020.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Găsește mai multe oportunități pentru tineri, pe pagina noastră, youth.md!

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Conferință despre revoluția digitală pentru părinții tineri
Next Fundația de Binefacere Caritas Moldova angajează asistent proiect
Cebanu Marina
About the author

Cebanu Marina

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × three =