Asociația Promo-LEX angajează Avocat/Avocată


Angajarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este promovarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova.

Scopul postului: Avocatul/Avocata va presta servicii de asistență juridică calificată pe cauzele gestionate de Asociația Promo-LEX. Domeniul de expertiză: violență în bază de gen, tortură și rele tratamente inumane și degradante.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Relațiile ierarhice în cadrul Asociației: se subordonează Directorului de Program, Programul Drepturile Omului.

Atribuții și responsabilități:

      Sub supravegherea Directorului de Program, Avocatul/Avocata:

 • va oferi consultații juridice primare beneficiarilor Asociației în următoarele domenii: violență în bază de gen (violență în familie, violență sexuală), tortură și rele tratamente inumane și degradante;
 • va elabora cereri, demersuri, note informative pe marginea cazurilor gestionate;
 • va colecta probe pe marginea cazurilor gestionate;
 • va stabili potențialul strategic al cazurilor;
 • va analiza jurisprudența relevantă (națională și internațională);
 • va elabora strategii de litigare și comunicare pentru cauzele gestionate;
 • va reprezenta cazurile în instanțe de judecată la nivel național și internațional (CtEDO/ONU);
 • va monitoriza implementarea hotărârilor/deciziilor pe marginea cazurilor gestionate;
 • va efectua deplasări pe întreg teritoriu al RM în vederea planificării și organizării activității de litigare;
 • va participa în cadrul evenimentelor publice relevante din cadrul programului;
 • va elabora rapoarte săptămânale/lunare, la cererea Directorului de Program, pe marginea activității realizate.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

Studii & Expertiză:

 1. Studii superioare universitare de licență în profilul jurisprudență, specialitatea drept;
 2. Licență de avocat/ă;
 3. Instruire formală și/sau nonformală în domeniul drepturilor omului, mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului, litigare strategică, violență în bază de gen, tortură și rele tratamente inumane și degradante;
 4. Buna cunoaștere a domeniului drepturilor omului (noțiuni și concepte de bază, standarde naționale și internaționale în domeniu, mecanisme și instrumente de apărare și promovare a drepturilor omului etc.);
 5. Expertiză în domeniile: violență în bază de gen, tortură și rele tratamente inumane și degradante (noțiuni și concepte de bază, cadru legal național, standarde internaționale în domeniu, situația în domeniu la nivel național, etc.) – avantaj;

Experiență:

 • Experiență relevantă de lucru în domeniul juridic, drepturile omului sau alte domenii relevante;
 • Experiență demonstrată de reprezentare în instanțe de judecată, litigare;
 • Experiență relevantă de lucru sau colaborare cu organizațiile neguvernamentale naționale sau internaționale – avantaj;

Competențe & Abilități:

 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Abilități de scriere tehnică;
 • Cunoașterea limbii Române (fluent), Ruse (nivel mediu/avansat)
 • Cunoașterea limbii Engleze  – avantaj;
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou: computer, copiator, fax, etc.
 • Posedarea la nivel avansat a MS Office şi internet;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;
 • Responsabilitate și punctualitate;

Cerințe & condiții specifice;

 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate, mobilitate, activism.

Program de lucru: parțial.

Data estimată a angajării: imediat.

Perioada de angajare: 12 luni cu posibilitatea prelungirii contractului.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat, cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante;
 2. Oferta financiară (onorariu per oră de lucru/brut).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md  cu mențiunea “Pentru poziția de Avocat/ă”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 14 februarie 2018, ora locală 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate mai sus. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii:

Olga Manole

Coordonatoare a Programul Drepturile Omului

Asociația Promo-LEX

Tel: (0 22) 450024

Email: olga_manole@promolex.md

Apără drepturile cetățenilor Republicii Moldova! Aplică și fii avocat(ă) în cadrul Asociației Promo-LEX! 

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator
Next Se caută specialist(ă) în PR și comunicare
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 + 20 =