Înscrie-te la Programul de granturi „Media Freedom Matters”


programul de granturi media freedom house

Freedom House lansează programul de granturi. Organizațiile neguvernamentale și coalițiile înregistrate la nivel local, cu sediul în Republica Moldova, în regiunea Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană, care își propun să întreprindă acțiuni de sensibilizare cu privire la libertatea presei, libertatea de exprimare și presa independentă în Republica Moldova, inclusiv în rândul publicului, comunităților marginalizate, guvernului, autorităților locale și altor sectoare, pot participa.

Programul de granturi “Media Freedom Matters” se va axa pe următoarele obiective:

 1. Acordarea suportului financiar pentru inițiative de advocacy, campanii publice și alte activități pe termen lung menite să sensibilizeze opinia publică cu privire la libertatea de exprimare și libertatea presei în rîndul publicului larg din Republica Moldova;
 2. Acordarea suportului tehnic esențial, asistenței și instrumentelor necesare noilor inițiative sau campanii pentru a impulsiona impactul lor asupra fortificării încrederii publice în mass-media independente din Moldova și jurnalismului bazat pe fapte în epoca dezinformării;
 3. Susținerea eforturilor regionale extinse în vederea încurajării angajamentul activ al cetățenilor moldoveni față de mass-media și promovării unui guvern responsabil, care va asigura accesul egal și imparțial la serviciile de distribuție a mass-media în Moldova.

Freedom House va selecta până la două (2) inițiative de advocacy pentru a beneficia de o finanțare de până la 10 000 $ fiecare. Vor fi luate în considerație cererile din următoarele domenii tematice:

 • Sporirea gradului de sensibilizare cu privire la libertatea de exprimare / presa liberă în rîndul publicului larg din Republica Moldova;
 • Consolidarea încrederii publice în mass-media independente din Moldova în epoca dezinformării;
 • Promovarea jurnalismului bazat pe fapte și schimburilor de opinii;
 • Încurajarea angajamentului activ al cetățenilor față de mass-media în Moldova;
 • Direcționarea guvernului spre realizarea angajamentului său față de o presă liberă în Republica Moldova.

Sunt încurajate inițiativele menite să consolideze rolul mass-media în promovarea responsabilității față de actele de corupție, încălcarea drepturilor omului sau alte încălcări, axate pe utilizarea, dezvoltarea sau susținerea abordărilor și proceselor interne.

Se va acorda prioritate organizațiilor și inițiativelor care activează pentru libertatea sau suportul presei, precum și celor care susțin transparența, responsabilitatea și dezvoltarea democratică. În plus, se va acorda prioritate inițiativelor care abordează aspecte legate de libertatea de exprimare sau libertatea presei la nivel local sau regional.

Inițiativele selectate vor beneficia de asistență financiară pe parcursul a cel puțin 6 și cel mult 10 luni. Freedom House va susține campanii publice, acțiuni de advocacy, precum și alte inițiative de sensibilizare, care vor spori gradul de sensibilizare a opiniei publice și vor responsabiliza guvernul și alți actori relevanți în vederea realizării pașilor concreți spre o mai bună respectare a libertății presei și libertății de exprimare în Republica din Moldova.

Solicitanții dispun de o vastă libertate în elaborarea proiectelor în cadrul acestui apel pentru cereri, însă cererile vor fi evaluate și în baza următoarelor criterii:

 • Viziune clară – descrie oare solicitantul în mod clar un scop de advocacy sau sensibilizare, grupurile țintă și instrumentele necesare pentru inițiativa sa?
 • Inovație – propune oare solicitantul abordări inovatoare, inclusiv care implică utilizarea tehnologiilor, pentru a-și distribui conținutul, a angaja publicul, a spori gradul de sensibilizare sau a promova respectarea mai largă a libertății de exprimare și libertății presei în Republica Moldova?
 • Parteneriate și implicare – intenționează oare solicitantul să dezvolte parteneriate strategice cu mass-media, organizațiile societății civile, comunitatea pentru drepturile omului sau agențiile guvernamentale?
 • Audiența și acoperirea – se focusează oare solicitantul pe nivelul regional sau local, are oare o idee clară despre publicul său curent și / sau dorit și despre cum să se implice și să răspundă necesităților publicului respectiv?
 • Ne-discriminare și drepturile omului – ține oare solicitantul cont de modul în care sunt prezentate în mass-media naționalitatea, etnia, limba, identitatea de gen, orientarea sexuală, abilitățile fizice / mentale și alte caracteristici distinctive ale omului și cum sunt descrise strategiile de suport pentru nediscriminare și incluziune? Acoperă oare proiectul comunitățile sau populația marginalizată? Demonstrează oare proiectul un angajament față de și un accent pe drepturile omului?
 • Capacitate de dezvoltare organizațională – demonstrează oare cererea în mod clar capacitatea de implementare a inițiativei propuse?

Se va acorda prioritate inițiativelor și campaniilor de nivel regional și local din Moldova, în special celor axate pe comunitățile vorbitoare de limbă rusă din Republica Moldova. Cererile depuse în cadrul acestui apel trebuie să denote înțelegerea principalelor necesități organizaționale și / sau ale campaniei și dorința de a le aborda cu susținerea Freedom House.

Doar organizațiile necomerciale, asociațiile, inițiativele și fundațiile active în Republica Moldova, Uniunea Europeană sau în cadrul Parteneriatului Estic sunt eligibile pentru participare la acest program. Persoanele fizice și instituțiile guvernamentale, cvasi-guvernamentale sau comerciale nu sunt eligibile pentru finanțare.

Deciziile cu privire la selecție vor fi luate până la 31 ianuarie 2020. Freedom House intenționează să finanțeze proiectele începând cu luna martie 2020. Bugetul proiectului nu trebuie să depășească 10 000 $. Distribuirea fondurilor se va face după încheierea unui acord cu partenerii de advocacy (dacă există) și Freedom House.

 • Cererile vor fi acceptate pînă la data limită menționată mai sus;
 • Cererile trebuie depuse în formă electronică în limba română, rusă sau engleză, folosind formularul de aplicare oferit;
 • Bugetele ȘI explicațiile pe marginea bugetului trebuie încărcate în aplicația online până la data limită, utilizând modelul oferit;
 • Cererile de finanțare incomplete nu vor fi luate în considerație. Fiecare cerere trebuie să includă formularul de aplicare completat, bugetul și explicațiile pe marginea bugetului.

Acest program este parte a proiectului “Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK aid și implementat de Internews in Moldova și Freedom House, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

Termenul-limită de depunere a cererilor și instrucțiuni: Cererile trebuie să fie recepționate de Freedom House pînă la 3 ianuarie 2020, orele 23:59 EST. Toate cererile de finanțare trebuie adresate în formă electronică la adresa eurasia@freedomhouse.org cu mențiunea “Moldova Media Advocacy Initiatives” în spațiul dedicat subiectului.

Mai multe detalii despre, afli pe pagina oficială.

Acest articol a fost adăugat în cadrul campaniei #casăștii, ce se desfășoară în contextul proiectului „Sporirea accesului tinerilor la programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”, implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Previous Participă la un atelier privind colaborarea femeilor în afaceri
Next Participă la un training și descoperă experiența Olga Melniciuc
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *